ภาพข่าวกทปส. จัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) หวังระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บท ณ จ.เชียงใหม่

ข่าวเศรษฐกิจ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 15:15 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: กทปส. จัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) หวังระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บท ณ จ.เชียงใหม่

สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมสัมมนา Focus Group เพื่อระดมความเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ระยะ 4 ปี (2563-2566) โดยมีนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดงาน และนายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุนฯ (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) พูดบรรยายแนวทางการจัดสรรเงินกองทุน กทปส. ประจำปี 2563 ซึ่งภายในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ผศ. นอ. ดร. ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ ผู้มีประสบการณ์ที่เคยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมทุนจากกองทุนฯ (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) เข้าร่วมบรรยาย ณ โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม่ นิมมาน เจอร์นีย์ฮับ จังหวัดเชียงใหม่


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ