ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) ที่ 'AAA(tha)’

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday November 13, 2019 16:06 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--13 พ.ย.--ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ระดับ 'AAA (tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่จะเสนอขายของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL (อันดับเครดิต 'AAA (tha)'/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha)) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 3.5 พันล้านบาท และจะเสนอขายเป็นชุด โดยจะมีอายุไม่เกิน 5 ปี และจะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ Medium-Term Note (MTN) มูลค่ารวม 3 หมื่นล้านบาทของบริษัท ทั้งนี้โครงการหุ้นกู้ MTN ดังกล่าวได้รับการคงอันดับเครดิตที่ 'AAA(tha)/F1+(tha)' เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือ ใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไปของบริษัท ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ ICBCTL อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัท เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ฟิทช์พิจารณาให้อันดับเครดิตของ ICBCTL ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคารแม่ซึ่งคือ Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited (ICBCT; อันดับเครดิต 'AAA (tha)'/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/ F1+(tha)) เพื่อสะท้อนมุมมองของฟิทช์ว่าบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทลูกหลัก (core subsidiary) ของ ICBCT ทั้งนี้ ICBCTL เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเช่าซื้อซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของ ICBCT โดยสินเชื่อเช่าซื้อมีสัดส่วนประมาณหนึ่งในสามของรายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของธนาคาร ฟิทช์ประเมินว่า ICBCTL เป็นส่วนสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและเครือข่ายทางธุรกิจของ ICBCT ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิจะได้รับผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ ICBCTL ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุด จึงไม่มีปัจจัยใดที่อาจทำให้อันดับเครดิตได้รับการปรับเพิ่ม อันดับเครดิตภายในประเทศของทั้ง ICBCTL และ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของ ICBCT ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโอกาสในการได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินงานตามปรกติจากธนาคารแม่ซึ่งคือ Industrial and Commercial Bank of China Limited (อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ A/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน bb+) นอกจากนี้อันดับเครดิตของ ICBCTL อาจมีการปรับลดอันดับหากฟิทช์มองว่า ICBCTL ไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทลูกหลักอีกต่อไป เช่น หากธนาคารแม่ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงหรือลดระดับการสนับสนุนทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การที่ ICBCTL มีความสำคัญน้อยลงโดยมีสัดส่วนสินทรัพย์ รายได้และกำไรที่ลดลงเมื่อเทียบกับขนาดสินเชื่อ รายได้ และกำไรของ ICBCT ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการลดลงของโอกาสในการให้การสนับสนุน อย่างไรก็ตามฟิทช์มองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าเกิดขึ้นในระยะสั้น รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตสำหรับ ICBCTL และ ICBCT สามารถหาเพิ่มเติมได้จากประกาศอันดับเครดิตล่าสุดของ ICBCTL เรื่อง ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด และ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัดซึ่งหาได้จาก https://www.fitchratings.com

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ