วว. ร่วมพิธีเปิดงาน International Selenium and Wellness Congress 2019 ณ เมือง Yichun มณฑล Jiangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน

ข่าวทั่วไป 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 14:06 น. —ThaiPR.net

วว. ร่วมพิธีเปิดงาน International Selenium and Wellness Congress 2019 ณ เมือง Yichun มณฑล Jiangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ดร.กนกอร อัมพรายน์ นักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) เข้าร่วมพิธีเปิดงาน International Selenium and Wellness Congress 2019 ตามคำเชิญของ USTC Suzhou และเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่องการผลิตสินค้าเกษตรอุดม ซีลีเนียม(Se enriched products) : Biofortification, bioaccessibility, and bioavailability รวมทั้งเยี่ยมชมแหล่งน้ำพุร้อนอุดมด้วยซีลีเนียม อุตสาหรรมการผลิตสินค้าเกษตรซีลีเนียมสูง เช่น ข้าว พืชผัก ชา ชาน้ำมัน ฯลฯ ศูนย์การแพทย์ อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา เบลเยี่ยม บราซิล และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตรของไทยต่อไป (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ เมือง Yichun มณฑล Jiangxi ประเทศจีน)


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ