หลักสูตร “การผลิตกาแฟสด” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

ข่าวทั่วไป 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 17:43 น. —ThaiPR.net

หลักสูตร “การผลิตกาแฟสด” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

กาแฟ เป็นเครื่องดื่มที่ทำมาจากเมล็ดของต้นกาแฟ มีการปลูกมากกว่าใน 70 ประเทศทั่วโลก เป็นหนึ่งในสินค้าทางการเกษตรซึ่งมีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก กาแฟมีส่วนประกอบของคาเฟอีน ทำให้มีสรรพคุณชูกำลังในมนุษย์ ปัจจุบันกาแฟเป็นเครื่องดื่มซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

วิทยาลัยดุสิตธานีได้จัดให้มีหลักสูตร "การผลิตกาแฟสด" ซึ่งเริ่มตั้งแต่การไปศึกษาดูงานขั้นตอนการผลิตกาแฟสด จากต้นน้ำสู่กาแฟถ้วยโปรด เป็นหนึ่งในหลักสูตรกาแฟที่ Dusit Thani College จัดขึ้นเพื่อตอบรับโครงการเดินตามรอยพ่อหลวง พัฒนาศักยภาพเกษตรกร เรียนรู้ วิจัย ทดลอง ลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างคุณภาพกาแฟไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล

หลักสูตร “การผลิตกาแฟสด” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

หลักสูตรศึกษาดูงานขั้นตอนการผลิตกาแฟสดนั้น ผู้เรียนจะได้รู้จักพื้นที่การปลูกกาแฟ ชา และพันธุ์กาแฟต่าง ๆ ของประเทศไทย รู้ถึงขั้นตอนและวิธีการเก็บเกี่ยว การคัดเกรดเมล็ดกาแฟได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ ได้เรียนรู้เทคนิคการคั่วกาแฟ ได้ทดสอบรสชาติกาแฟแต่ละระดับการคั่ว พร้อมเรียนรู้วิธีการแปรรูปกาแฟมาตรฐานสากล Dry Process/Wet Process/Honey Process และการเบลนกาแฟอย่างมีคุณภาพ

โดยประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้ คือความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำอย่างลึกซึ้ง ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางในการสร้างความเป็นผู้นำในด้านรสชาติกาแฟที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อนำไปต่อยอดความสำเร็จของการเป็นผู้ผลิตกาแฟชั้นดีได้

หลักสูตร “การผลิตกาแฟสด” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

หลักสูตรนี่เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเรื่องกาแฟ และต้องการทำธุรกิจด้านกาแฟ โดยจะมีการจัดอบรมในวันที่ 4 - 6 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่

ค่าใช้จ่ายในการอบรม 22,000 บาท ต่อท่าน และราคานี้รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร 3 มื้อ ค่าเดินทางภายในเชียงใหม่แล้ว (ไม่รวมค่าเดินทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-72 หรืออีเมล training@dtc.ac.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ