ทลายกำแพง “ราชภัฏโคราช-ราชมงคลอีสาน” เตรียมพร้อมปรับพื้นที่เป็น Exhibition Street !!!

ข่าวทั่วไป 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 09:45 น. —ThaiPR.net

ทลายกำแพง “ราชภัฏโคราช-ราชมงคลอีสาน” เตรียมพร้อมปรับพื้นที่เป็น Exhibition Street !!!

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมรัตนเพียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานทั้ง 3 ฝ่าย ร่วมประชุมหารือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทางเลี่ยงแยกถนนสุรนารายณ์ เชื่อมถนนท้าวสุระ เพื่อเพิ่มช่องทางการสัญจร แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด บนถนนสุรนารายณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และการปรับพื้นที่ให้เป็น Exhibition Street เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรม นิทรรศการต่าง ๆ แสดงผลงานของอาจารย์ นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป อันจะเป็นพื้นที่สำหรับการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการเผยแพร่ผลงานที่มีประโยชน์แก่สังคมต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ