วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข่าวทั่วไป Monday November 18, 2019 10:33 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--18 พ.ย.--วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน คุณสมบัติผู้สมัคร - จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป วัน-เวลารับสมัคร - เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สาขาวิชาหลักสูตรอนุปริญญาที่เปิดรับสมัคร - การศึกษาปฐมวัย - การปกครองท้องถิ่น - สาธารณสุขชุมชน - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - การจัดการทั่วไป - เทคโนโลยีการเกษตร - การบัญชี - การท่องเที่ยว - การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน - สาขาอื่นๆ ตามความต้องการของชุมชน หลักฐานประกอบการสมัคร - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ - สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม จำนวน 3 ฉบับ - รูปถ่ายหน้าตรง สวมเสื้อคอปกสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ - สำเนาทะเบียนสมรส - หย่า (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ สมัครเรียนฟรีที่หน่วยจัดใกล้บ้าน - หน่วยจัดการศึกษาฯ อำเภอปาย ปางมะผ้า เมือง ขุนยวม แม่ลาน้อย และแม่สะเรียง เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 -เดือนมิถุนายน 2563 ค่าธรรมเนียมการศึกษา -ไม่เกิน 800 บาท/เทอม วันการเรียนการสอน - วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ระยะเวลาการศึกษา - สองปีครึ่ง หรือ 7 ภาคการศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม - โทรศัพท์ : 0 5369 5578 - Facebook : วิทยาลัยชุมชน แม่ฮ่องสอน (งานประชาสัมพันธ์)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ