วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ข่าวทั่วไป 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 10:33 น. —ThaiPR.net

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • - จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

วัน-เวลารับสมัคร

 • - เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาวิชาหลักสูตรอนุปริญญาที่เปิดรับสมัคร

 • - การศึกษาปฐมวัย
 • - การปกครองท้องถิ่น
 • - สาธารณสุขชุมชน
 • - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • - การจัดการทั่วไป
 • - เทคโนโลยีการเกษตร
 • - การบัญชี
 • - การท่องเที่ยว
 • - การจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
 • - สาขาอื่นๆ ตามความต้องการของชุมชน
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
 • - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
 • - สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม จำนวน 3 ฉบับ
 • - รูปถ่ายหน้าตรง สวมเสื้อคอปกสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
 • - สำเนาทะเบียนสมรส - หย่า (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ

สมัครเรียนฟรีที่หน่วยจัดใกล้บ้าน

 • - หน่วยจัดการศึกษาฯ อำเภอปาย ปางมะผ้า เมือง ขุนยวม แม่ลาน้อย และแม่สะเรียง
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

-เดือนมิถุนายน 2563

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

-ไม่เกิน 800 บาท/เทอม

วันการเรียนการสอน

 • - วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

ระยะเวลาการศึกษา

 • - สองปีครึ่ง หรือ 7 ภาคการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • - โทรศัพท์ : 0 5369 5578
 • - Facebook : วิทยาลัยชุมชน แม่ฮ่องสอน (งานประชาสัมพันธ์)

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ