ภาพข่าวรับทุน

ข่าวทั่วไป 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 13:54 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: รับทุน

ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) แสดงความยินดีกับ นางสาวเข็มทอง เรือนชัย นักศึกษาบัญชีบัณฑิต ในโอกาสได้รับทุนกองทุนเต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ ประจำปีการศึกษา 2562 ในงานประชุมวิชาการซึ่งจัดขึ้นในวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 42 ปี ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ กรุงเทพฯ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ