เปิดโลกการเรียนรู้อุตสาหกรรมการบิน กับเด็กอินเตอร์ การบินนานาชาติศรีปทุม @สนามบินสุวรรณภูมิ

ข่าวทั่วไป 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 10:40 น. —ThaiPR.net

เปิดโลกการเรียนรู้อุตสาหกรรมการบิน กับเด็กอินเตอร์ การบินนานาชาติศรีปทุม @สนามบินสุวรรณภูมิ

นักศึกษา International Airline Business วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม เปิดประสบการณ์การเรียนรู้อุตสาหกรรมการบิน ณ พิพิธภัณฑ์และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.วสวัตติ์ สุติญญามณี หัวหน้าสาขาวิชา International Airline Business นำคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชา International Airline Business วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม ชั้นปีที่ 1 จำนวน 70 คน เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้วยการเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในการเข้าศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเข้าศึกษาเรียนรู้ประวัติและวิวัฒนาการความเป็นมาของอุตสาหกรรมการบินของโลกและของประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมทั้งเข้าศึกษาเรียนรู้สิ่งก่อสร้างและความพิเศษของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อันนำไปสู่องค์ความรู้เบื้องต้นในอุตสาหกรรมการบิน ที่เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา IAB117 Knowledge for Aviation Industry ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญนำไปสู่รายวิชาต่างๆในหลักสูตร International Airline Business วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในชั้นปีต่างๆต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ