กทม.เดินหน้าส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์

ข่าวทั่วไป 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 17:26 น. —ThaiPR.net

กทม.เดินหน้าส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์

นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) กทม. กล่าวกรณีนักวิจัยระบุปัจจุบันสภาพความเป็นเมืองเริ่มส่งผลกระทบต่ออัตลักษณ์ชุมชนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ว่า สวพ. มีแนวทางการส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยร่วมกับชุมชนออกแบบและติดตั้งฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 5 จุด บริเวณริมคลองโอ่งอ่าง ซึ่งเป็นงานศิลปะบนฝาท่อระบายน้ำตามโครงการวิจัย "การออกแบบประติมากรรมบนพื้นที่สาธารณะกับการมีส่วนร่วมของชุมชน" ของ รศ.ดร. จักรพันธ์ วิลาสีนีกุล ซึ่ง สวพ. และสำนักการระบายน้ำ (สนน.) กทม. นำไปติดตั้งเพื่อเสริมภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองโอ่งอ่าง โดยแต่ละฝาจะแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ชุมชน การดำเนินการดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการร่วมหารือกับชุมชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่ อาทิ ฝาท่อ "สวัสดี" แสดงให้เห็นถึงการทักทายของคนไทย ฝาท่อ "สัมพันธวงศ์" เป็นภาพครอบครัวที่นั่งล้อมวงรับประทานอาหารที่สื่อถึงความเป็นครอบครัวที่อบอุ่น นอกจากนี้ ยังมีอีก 3 ฝาให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมตามหาอัตลักษณ์ของพื้นที่ชุมชนริมคลองโอ่งอ่างในระยะทาง 750 เมตร ทั้งนี้ สวพ. ยังมีแผนดำเนินการต่อเนื่องในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อให้การออกแบบสะท้อนอัตลักษณ์โดดเด่นของพื้นที่นั้น ๆ ต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ