ภาพข่าวมอนเดลีซ ประเทศไทยบริจาคเงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนสุขหรรษา มุ่งสร้างการมีสุขภาวะที่ดีแก่สังคมอย่างยั่งยืน

ข่าวเศรษฐกิจ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 14:09 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: มอนเดลีซ ประเทศไทยบริจาคเงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนสุขหรรษา มุ่งสร้างการมีสุขภาวะที่ดีแก่สังคมอย่างยั่งยืน

นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุน และอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ และกีฬาภายใต้โครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) จำนวน 1,400,000 บาท จากนางสาวณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการโรงเรียนสุขหรรษา (Joy Schools) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโภชนาการที่ดีในเด็กและเยาวชน และสร้างสังคมอุดมสุขภาพดีต่อไป ในครั้งนี้บริษัทฯ ได้มอบเงินทุนให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนวัดบางปรัง โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์และโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี จังหวัดนครนายก โรงเรียนละ 200,000 บาท

โดยตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่โรงเรียน รวมถึงนักเรียนในโครงการ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 10 โรงเรียน และมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 2,800 คน ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้ทำการมอบทุนสำหรับดำเนินโครงการไปแล้วรวมทั้งสิ้น 22 ทุน และได้รับรางวัลโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากสภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ติดต่อกันถึง 5 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2562 นับได้ว่าเป็นความสำเร็จในการสร้างสรรค์สังคมตามพันธกิจของบริษัทเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

บุคคลในภาพ (จากซ้าย)

  • นายชัยวัฒน์ โคกกระชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์
  • นางดรรชนี วรรณทอง ครูผู้แลโครงการ โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้
  • นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา
  • นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
  • นางสาวณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด
  • นางสาวรักชนก คำวัจนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
  • นายปกรณ์ พวงดอกไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปรัง

เกี่ยวกับมอนเดลีซ ประเทศไทย

บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ ซึ่งจำหน่ายสินค้าในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก เรามีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการบริโภคของว่างอย่างเหมาะสม โดยเราเป็นผู้นำด้านขนมและของว่างในประเทศไทยด้วยแบรนด์ดังมากมาย อาทิ ลูกอมฮอลล์ หมากฝรั่งเดนทีน ลูกอมคลอเร็ท คุ้กกี้โอรีโอ คุ้กกี้ชิพส์อะฮอย คุ้กกี้ลู แคร็กเกอร์ริทส์ ช็อกโกแลตแคดเบอรี ช็อกโกแลตทอปเบอโรน และชีสฟิลาเดลเฟีย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ได้ที่ www.mondelezinternational.com หรือกดติดตามทวิตเตอร์ www.twitter.com/MDLZ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ