ซีพี ออลล์ รับรางวัล SET Awards 2019 ด้านความยั่งยืน

ข่าวทั่วไป 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 17:04 น. —ThaiPR.net

ซีพี ออลล์ รับรางวัล SET Awards 2019 ด้านความยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2019 เพื่อมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบริษัทจดทะเบียนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ รางวัลBusiness Excellence ด้านความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และรางวัล Sustainability Excellence การสร้างธุรกิจให้เติบโตด้วยการมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โดย ซีพี ออลล์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000ล้านบาท ได้รับรางวัล SET Awards 2019 ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ซีพี ออลล์ รับรางวัล SET Awards 2019 ด้านความยั่งยืน

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ มิติด้านสังคม บริษัทมีนโยบายสนับสนุนด้านการศึกษา ส่งเสริมอาชีพ และรายได้ ด้วยการเป็นช่องทางจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย (SME) ตามปณิธานองค์กร"ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน" และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ "7 Go Green" ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ "ลด และ เลิก ใช้ถุงพลาสติก" ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศมาตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี

"ซีพี ออลล์ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาชุมชน และสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แคมเปญ ลดวันละถุง คุณทำได้ พร้อมส่งต่อโอกาส. กว่า 134 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลในชุมชน และโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ จากความร่วมมือของลูกค้าที่ปฏิเสธรับถุงพลาสติก ล่าสุด เพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก เราได้ประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังคนไทย เลิกใช้ถุงพลาสติก โดยร้านเซเว่นฯ ทั่วประเทศจะงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว พร้อมทั้งเชิญชวนลูกค้านำถุงผ้า หรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้แทนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป" นายสุวิทย์ กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ