สถาบันยานยนต์พัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ก้าวสู่การเป็น “องค์กรกำหนดมาตรฐาน ประเภทขั้นสูง”

ข่าวยานยนต์ Thursday November 28, 2019 10:16 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--28 พ.ย.--สถาบันยานยนต์ สถาบันยานยนต์ หน่วยงานบริการด้านทดสอบมาตรฐานทั่วไปและมาตรฐานสากล สำหรับยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองมาตรฐานครั้งแรกเมื่อ 22 ม.ค. 2546 ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนา สถาบันยานยนต์ ได้พัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ "การรับรองหมายเลขรับรองที่ทดสอบ 0094 ใบรับรองห้องปฏิบัติการ ลงนามโดย รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (มอก.17025-2561)" ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้ประกาศ ออกมาใช้แทน ISO/IEC 10725:2005 (มอก.17025-2548) โดยทางห้องปฏิบัติการได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานใหม่ ที่ประกาศใช้ในการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้เกิดความมั่นใจคุณภาพและความน่าเชื่อถือในรายงานผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีสาขาที่ได้รับการรับรอง รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 50 รายการตัวอย่าง 1. สาขายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 25 รายการ เช่น มอก. 2915-2561 การทดสอบรถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย (Euro IV) : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7 และ มอก. 2718-2560 ถึง มอก. 2719-2560 การทดสอบกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนรถตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ ขับเคลื่อนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2560 การทดสอบยางล้อแบบสูบลมสำหรับ รถยนต์ รถยนต์เชิงพาณิชย์ รถจักรยานยนต์ ตามลำดับ เป็นต้น และ 2. สาขาโยธา 25 รายการ เช่น มอก. 20-2559 การทดสอบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต มอก. 1277-2555 การทดสอบก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม เป็นต้น พร้อมกันนี้ สถาบันยานยนต์ยังได้รับการจดทะเบียนเป็น "องค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standards Developing Organizations, SDOs) ประเภทขั้นสูง สาขาที่ 70 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ออกให้ ณ วันที่ 16 กันยายน 2562 ลงนามโดย เลขาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" ซึ่งหมายความว่า สถาบันยานยนต์นั้นเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถในการจัดทำมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักสากล ซึ่งขณะนี้ศูนย์ทดสอบฯ สถาบันยานยนต์อยู่ระหว่าง "การพัฒนามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าในด้านความปลอดภัย สมรรถนะและพลังงาน เพื่อจัดทำเป็นมาตรฐานแรกสำหรับรถสามล้อ หรือ รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งได้รับคำชี้แนะและแนวทางจากกองกำหนดมาตรฐานในการดำเนินการด้วยความตั้งใจว่ามาตรฐานที่ทางสถาบันยานยนต์จัดทำขึ้นนั้น จะเป็นมาตรฐานที่ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมเศรฐกิจ และสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ