เริ่มแล้ว! Blockchain Thailand Genesis 2019 เนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผช.รมต.ดิจิทัล ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ต่อบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday December 2, 2019 09:47 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--2 ธ.ค.--บียอนด์ โซลูชันส์ เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ! สำหรับ Blockchain Thailand Genesis 2019 มหกรรมงานบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในไทย ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมงานที่แน่นขนัดเกือบ 3,000 คน โดยในเวทีหลักหรือ Genesis Stage ปีนี้ ได้รับเกียรติจากนายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ Blockchain & The Future of Thailand's Digital Economy โดยกล่าวว่า "ปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่า โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยจากผลการศึกษาของ World Economic Forum พบว่า ในปี 2022 ร้อยละ 60 ของ GDP โลก จะมาจากภาคส่วนด้านดิจิทัล จึงเป็นที่รู้กันว่า เทคโนโลยีดิจิทัล มีอิทธิพลทั้งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ที่ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลได้เริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปอย่างแนบเนียน มีอิทธิพลต่อทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง ส่งผลให้เกิดโมเดลเศรษฐกิจและสังคมรูปแบบใหม่ ถ้าวันหนึ่งเราสามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นใดระหว่างกันแบบตัวต่อตัว หรือที่เรียกกันว่า Peer to Peer ในระบบออนไลน์ โดยไม่มีตัวกลางในการแลกเปลี่ยน แต่ยังคงไว้ซึ่งความถูกต้อง โปร่งใส และเชื่อถือได้ เราจะมีข้อมูลประวัติการรักษาของตนเองจัดเก็บอยู่ในทุกโรงพยาบาล โดยแพทย์สามารถเข้าถึงประวัติและสามารถทำการรักษาได้ทันที หากได้รับอนุญาตในการเข้าถึงข้อมูล หรือเราจะสามารถจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก ไปพร้อมกับการติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดกระบวนการ โดยอาจจะนำไปใช้ในหลายกิจกรรม เช่น ภาคการเกษตรในการตรวจสอบข้อมูลผลผลิตย้อนกลับ ด้านการค้าระหว่างประเทศในการจัดททำเอกสารสัญญา ระหว่างกัน การบริหารจัดการ Big Data ที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการความโปร่งใส ติดตามได้ และทราบแหล่งที่มา ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติสำคัญของตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมา คือ ไม่มีตัวกลาง เกิดการกระจายอำนาจ มีความโปร่งใส ติดตามได้ตลอดกระบวนการ และจะต้องมีการยินยอมระหว่างกันจึงจะสามารถดำเนินกิจกรรมได้ เทคโนโลยีที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ คือ เทคโนโลยีที่เรียกว่า Blockchain และกรณีตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจริงแล้วทั้งสิ้น นอกจากนี้ผลการศึกษายังเป็นเครื่องยืนยันการสร้างสรรค์นวัตกรรมและพลิกโฉมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องด้วย Blockchain ในต่างประเทศ ได้แก่ การจดสิทธิบัตรการให้บริการ ด้วย Blockchain มากกว่า 12,000 รายการ ในประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเยอรมัน โดยบริษัทที่จดสิทธิบัตรมากที่สุด 512 รายการ คือ Alibaba Group Holding รองลงมา คือ Nchain จากสหราชอาณาจักร จำนวน 468 รายการ และ IBM 248 รายการ สำหรับในประเทศไทยภาคส่วนที่ใช้ Blockchain มากที่สุด คือ ภาคส่วนด้านการเงินและ การธนาคาร หรือที่ส่วนที่เรารู้จักกันในนามของ FinTech เช่น การให้บริการหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์บน Blockchain โดยบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรวมตัวกันของ 22 ธนาคาร และ 9 กลุ่มธุรกิจใหญ่ เป็นการทำธุรกรรมกับหลายฝ่ายโดยไม่ต้องการตัวกลาง ทั้งนี้ นอกจากที่จะมีการซื้อขายหน่วยสกุลเงินดิจิทัล หรือที่ได้ยินกันคุ้นหูว่า Cryptocurrency แล้ว ก็ยังมี การใช้ Blockchain ไปกับกิจกรรม อื่น ๆ เช่น การซื้อขายไฟฟ้าในโครงการบ้านจัดสรร อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยี Blockchain ของไทยยังติดปัญหาบางประการ เช่น การแทนที่ระบบเดิมที่ใช้อยู่ ปัญหาด้านข้อบังคับ และปัญหาความปลอดภัย" ภายในงานยังมีบุคคลสำคัญอีกมากมาย ที่จะมาร่วมพูดในหัวข้อต่างๆ อาทิ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงาน กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) พูดในหัวข้อ แนวทางการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรด้านบล็อกเชน ดร.นภนวลพรรณ ภวสันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน สำนักงาน ก.ล.ต. พูดในหัวข้อ สินทรัพย์ดิจิทัล และการกำกับดูแลในประเทศไทย นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ พูดในหัวข้อ GovTech และ Blockchain: อนาคตแห่งโลกนวัตกรรมดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีหัวข้อที่ขาดไม่ได้ตั้งแต่เส้นทางของ Bitcoin และ Blockchain ตลอดจนมุมมองของตลาดหลักทรัพย์ 2.0 โดยกูรูประจำวงการอย่างคุณอัครเดช เดี่ยวพานิช (Coinman) ประธานกรรมการ Cryptomind และคุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Bitkub Group และคุณวิชิต ซ้ายเกล้า Founder, ChitBeer มาในหัวข้อที่น่าจะเรียกเสียงฮือฮาได้ อย่าง Craft Beer, Bitcoin & Democratization: คราฟต์เบียร์ บิตคอยน์ และประชาธิปไตย นอกจากนี้ Genesis Stage ยังมีวงเสวนาสุดเข้มข้น ในหัวข้อ เมื่อมหาอำนาจของโลกสร้างเงินดิจิทัล โดย ปริญญ์ พานิชภักดิ์ ทิพยสุดา ถาวรามร และตฤบดี อรุณานนท์ชัย นอกจากนี้ยังมีวงเสวนาหัวข้อ ธนาคารและการปฏิวัติครั้งใหญ่ในยุคดิจิทัล โดยบุคลากรคนสำคัญจากโลกการธนาคาร ไม่ว่าจะเป็น ญาณวิทย์ รักษ์ศรี Principal Visionary Architect, KBTG อิทธิพันธ์ เจียกเจิม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่าย Global Transaction Banking Services, SCB และพัชรินทร์ บุญล่ำสัน Commercial Digital Solutions, Krungsri ด้าน Advance Stage หรือเวทีสำหรับผู้มีความสนใจที่เฉพาะทางมากขึ้น ก็ไม่น้อยหน้า เริ่มต้นกันที่ วัชระ เอมวัฒน์ Co-Founder, SIX Network ที่มาในหัวข้อ The New era for copyright ทั้งยังมีการพูดคุยในหัวข้อที่มีประโยชน์มาก ทั้งต่อผู้ที่สนใจและบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ อาทิ หัวข้อ การระดมทุนแห่งอนาคตด้วย ICO/STO หัวข้อ Blockchain for Business Transformation หัวข้อ DeFi หัวข้อ กฏหมายที่คุณควรรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย หัวข้อ The importance of Wallet Security หัวข้อ Blockchain on Data Industry หัวข้อ Blockchain for enterprise หัวข้อ ลงทุนอย่างไรไม่ให้ถูกหลอก หัวข้อ Smart contract on Bitcoin และท้ายสุดกับงานในส่วน Workshop ที่มีหัวข้อน่าสนใจให้เข้าร่วมมากมาย อาทิ เวิร์กชอป Bitcoin & blockchain 101 (บิทคอยน์ และบล็อกเชน คืออะไร) เวิร์กชอป Crypto Wallet 101 (ความสำคัญของ Crypto Wallet ทำไมทุกคนควรต้องมี) เวิร์กชอป Trading 101 : Cryptocurrency Trading เทคนิคพื้นฐานการเทรดคริปโต หรือหัวข้อสุดฮอตที่ใครๆ ก็พลาดไม่ได้ อย่าง Libra Workshop 101 ที่อัดแน่นไปด้วยความรู้เกี่ยวกับสกุลเงิน Libra ที่กำลังสั่นสะเทือนไปทั่วโลก Blockchain Thailand Genesis 2019 ผสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมาร่วมระดมกำลัง เพื่อขับเคลื่อนวงการเทคโนโลยีไทย ให้เตรียมพร้อมสำหรับการมาถึงของเทคโนโลยีบล็อกเชน ที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกรรมของคนทั้งโลก พลิกโฉมธุรกิจ การเงิน และการลงทุน หรือแม้แต่บริการภาครัฐ นำความท้าทายมาสู่หลายอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวให้เท่าทัน ภายใต้แนวคิดการจัดงาน The Future of Financial Disruption ร่วมจัดโดยผู้มีชื่อเสียงในวงการมากมายทั้งภาครัฐและเอกชน นำโดยสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยที่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้และแจ้งเตือนการหลอกลวง โดยมีสื่อด้านบล็อกเชน Siam Blockchain, Bitcoin Addict และ Blockchain Review ร่วมก่อตั้งสมาคม พร้อมด้วย Cryptomind บริษัทให้คำปรึกษาการสร้างธุรกิจบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลแบบครบวงจร พร้อมได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอย่าง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงภาคเอกชนที่เป็นตัวจริงในวงการ อาทิ Novum Capital, Bitkub, Velo, TenX, HashCube, Coolbits, SE Digital, Tezos, SIX Network, Om Platform, RSK, Carboneum, ธนาคารออมสิน, Happy Coin, D-network, Sky ICT, Atato, Smart Contract Thailand, Flipay, Siam Bitcoin, Digital Trader, ETDA, Krungsri Finnovate, CP All และ AIS

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ