วธ.รวมใจทุกศาสนา-ชุมชนคุณธรรมฯทั่วประเทศฯน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข่าวทั่วไป Wednesday December 4, 2019 16:22 —ThaiPR.net

วธ.รวมใจทุกศาสนา-ชุมชนคุณธรรมฯทั่วประเทศฯน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กรุงเทพฯ--4 ธ.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วธ.รวมใจทุกศาสนา-ชุมชนคุณธรรมฯทั่วประเทศ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล นิทรรศการศาสตร์พระราชา จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้บูรณาการ การจัดกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การศาสนาและเครือข่ายจัด "กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒" โดยเชิญชวนผู้นำทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ โดยส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
รมว.วธ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางการดำเนินกิจกรรมมีดังนี้ ๑. ตั้งคณะทำงาน ประชุมแผนงานขอความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ วางแผนจัดกิจกรรม ที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม โดยให้คำนึงถึงความสมพระเกียรติ ถูกต้อง และเหมาะสม ๒.จัดพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระราชกุศลของศาสนาต่าง ๆ ณ วัด หรือสถานที่ที่จังหวัดกำหนด ๓. เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัด ศาสนสถาน ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร หรือสถานที่ที่จังหวัดกำหนด ๔. จัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕. เชิญชวนหน่วยงาน/เครือข่าย บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในชุมชนหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงขอความร่วมมือและเชิญชวนชุมชนคุณธรรมฯและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ