จีเอเบิลร่วมมอบรางวัลผู้ชนะโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12”

ข่าวเทคโนโลยี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 17:08 น. —ThaiPR.net

จีเอเบิลร่วมมอบรางวัลผู้ชนะโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12”

กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลโซลูชันชั้นนำร่วมกับ สถาบันวิชาการทีโอที และภาคีภาครัฐหลายหน่วยงาน ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะจากโครงการ "ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12" สาขา IoT (Smart NodeMCU)และ สาขา AI (Chatbot) เป็นเงินรางวัลรวมกว่า 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ที่โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร เมื่อเร็วๆนี้

โดยผู้เข้าแข่งขัน ทั้ง 2 สาขา ได้ผ่านรอบคัดเลือกโดยการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีทางออนไลน์

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 หลังจากนั้นผู้ที่เข้ารอบได้ใช้ทักษะการนำไปประยุกต์ใช้ ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศภาคปฏิบัติ ทั้งโจทย์ PM 2.5 ในสาขา IoT เพื่อเปลี่ยนชีวิตในยุคดิจิทัล และโจทย์การสร้าง Chatbot ช่วยตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับการสำรองห้องพักโรงแรม ในสาขา AI เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยทางโครงการฯได้ผู้ชนะจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้ง 2 สาขา จำนวนทั้งสิ้น 5 ทีม นายสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล และประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวว่า "จีเอเบิลในฐานะผู้ให้บริการด้านดิจิทัลโซลูชัน รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ อย่างต่อเนื่องมาเป็น

จีเอเบิลร่วมมอบรางวัลผู้ชนะโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 12”

ปีที่ 12 แล้ว โดยการจัดแข่งขันทุกปีจะมีการปรับเปลี่ยนสาขาการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป รวมถึงช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อให้การพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จีเอเบิลและคณะกรรมการในการจัดการแข่งขันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านโทรคมนาคมและไอซีที กลายเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพในสังคมยุคดิจิทัลต่อไป"

ทั้งนี้ โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ นับเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เพื่อเดินหน้าส่งเสริมและยกระดับวิชาชีพด้านโทรคมนาคมและไอซีที ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในมาตรฐานวิชาชีพ และยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ