ภาพข่าวความร่วมมืออาชีวะไทยร่วมกับอาณาจักรภูฏาน

ข่าวทั่วไป 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 17:25 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: ความร่วมมืออาชีวะไทยร่วมกับอาณาจักรภูฏาน

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาปฐมนิเทศครูอาสาสมัครภูฏาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย ดร.รังสันต์ เทพมนตรี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การอาชีวศึกษาต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและทรัพยากรมนุษย์ (Ministry of labour and Human Resources, MoLHR) ราชอาณาจักรภูฏานในการรับครูภูฏาน มาปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา จำนวน 25 ราย เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา จำนวน 21 แห่ง ณ ห้องประชุม โรงแรม Richmond นนทบุรี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ