ภาพข่าวสนพ.ชัยภูมิ จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ข่าวทั่วไป 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 17:31 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: สนพ.ชัยภูมิ จัดสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นางสาวนภาเพ็ญ ศรีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดเผยว่า การจัดสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ถือเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบกิจการและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นอย่างยิ่ง เพื่อจะได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ไม่ว่าจะเป็น การยื่นขอรับรองหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การประเมินเงินสมทบ การขอรับเงินอุดหนุน ในกรณีต่างๆ หรือการขอกู้เงินปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่พนักงาน โดยได้เชิญสถานประกอบกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ ร่วมเสวนา ให้ความรู้ คำแนะนำในการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมดาวเรือง โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


แท็ก ภาพข่าว:  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ