ภาพข่าวออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อตัดผมให้แก่เด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป

ข่าวทั่วไป 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 16:01 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อตัดผมให้แก่เด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ได้ (ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ) ได้นำผู้รับการฝึก หลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างแต่งผมบุรุษ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อตัดผมให้แก่เด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้รับการฝึก ได้ฝึกประสบการณ์จริงก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานสากล ตลอดจนการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพในงานบริการ โดยออกหน่วยให้บริการในระหว่างวันที่ 18 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ สถานศึกษาต่าง ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอสังขะ จำนวน 8 หน่วยงาน ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านขนาดมอญ

2.โรงเรียนบ้านจารย์

3.โรงเรียนบ้านตาโมม

4.โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี

5.โรงเรียนสหมิตรวิทยา

6.โรงเรียนบ้านอังกอล

7.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม

8.โรงเรียนบ้านดมวิทยาคาร

มีผู้มาขอใช้บริการเป็น ชาย 504 คน หญิง 199 คน รวม 703 คน โดยสามารถประหยัดค่าใช้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,440 บาท


แท็ก ภาพข่าว:  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ