ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวง เค.อี. รีเทล (BKER) เริ่มซื้อขาย 12 ธ.ค. นี้

ข่าวอสังหา Wednesday December 11, 2019 16:37 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวง เค.อี. รีเทล เป็นทรัสต์ที่เกิดจากการแปลงสภาพกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท (CRYSTAL) และลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและพื้นที่พาณิชยกรรม ภายหลังการแปลงสภาพมีอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ มูลค่าทรัพย์สินที่เข้าลงทุน 11,396 ล้านบาท พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 12 ธ.ค. นี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า"BKER" นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ บัวหลวง เค.อี. รีเทล เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "BKER" ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นี้ BKER เข้าลงทุนในสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอมมูนิตี้มอลล์ 10 โครงการ กระจายตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอายุเฉลี่ยของสิทธิการเช่า 28 ปี ประกอบด้วย (1) คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (2) เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา (3) เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ (4) อมอรินี่ รามอินทรา (5)แอมพาร์ค จุฬา (6) เพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล (7) สัมมากร เพลส รามคำแหง (เวสต์) (8) สัมมากร เพลส รังสิต (9) สัมมากรเพลส ราชพฤกษ์ และ (10) เดอะ ซีน ทาวน์อินทาวน์ ซึ่งสินทรัพย์บางส่วนมาจากการแปลงสภาพของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท (CRYSTAL) ทั้งนี้ BKER จะเป็นกองทรัสต์รายแรกที่มีผู้จัดการกองทรัสต์ร่วม ได้แก่ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มผู้พัฒนาโครงการคริสตัล มีความชำนาญด้านการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอมมูนิตี้มอลล์เป็นระยะเวลากว่า 12 ปี และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารกองทรัสต์ BKER เสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อผู้ลงทุน รวม 874.1 ล้านหน่วย โดยจัดสรรหน่วยทรัสต์จำนวน 390 ล้านหน่วย เพื่อสับเปลี่ยนกับกองทุนรวม CRYSTAL อัตราส่วน 1:1และจัดสรรหน่วยทรัสต์จำนวน 484.1 ล้านหน่วย เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใหม่ ในราคาหน่วยละ 9.60 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมCRYSTAL ที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้เสนอขายอสังหาริมทรัพย์ และประชาชนทั่วไป โดยมี บมจ. ธนาคารกรุงเทพ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย นายกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด เปิดเผยว่า ทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนทั้ง 10 โครงการ มีอายุสิทธิการเช่าเฉลี่ยรวมทุกโครงการกว่า 28 ปี ล้วนเป็นโครงการที่เปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม 5-10 ปี อัตราการเช่าเฉลี่ยรวมสูงถึง 94% มีผู้เช่าหลักที่มีคุณภาพ และอยู่ในย่านที่มีประชากรอยู่หนาแน่น โดยแต่ละโครงการกระจายทำเลที่ตั้งรอบกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีกลุ่มลูกค้าหลากหลาย ลดความเสี่ยงของกองทรัสต์จากการพึ่งพารายได้เฉพาะกลุ่ม ทั้งนี้ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ร่วมจะทำหน้าที่เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และอาจพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆ ทำหน้าที่บริหารอสังหาริมทรัพย์รายโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ BKER มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ปีละไม่น้อยกว่า 2 ครั้งในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยจะจ่ายไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อรอบปีบัญชี ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ 3 ลำดับแรก ได้แก่ บริษัท เบญจกิจพัฒนา จำกัด ถือหน่วยทรัสต์ 15.52% สำนักงานประกันสังคม ถือหน่วยทรัสต์ 12.97% และ บริษัท เกียรติสหมิตร จำกัด ถือหน่วยทรัสต์ 4.46% ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของทรัสต์ที่ www.bkerreit.comและที่เว็บไซต์ www.set.or.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ