ชาวรามฯรวมพลัง งดให้งดรับถุงพลาสติก ทุกวัน D-DAY เริ่ม 1 มกราคม 2563

ข่าวทั่วไป 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 15:37 น. —ThaiPR.net

ชาวรามฯรวมพลัง งดให้งดรับถุงพลาสติก ทุกวัน D-DAY เริ่ม 1 มกราคม 2563

รามคำแหงเดินหน้าลดขยะพลาสติก Everyday Say No to Plastic Bags ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าในม.ร. และชาวรามคำแหง งดให้งดรับถุงพลาสติกทุกวัน เริ่ม 1 มกราคม 2563 พร้อมรณรงค์ให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 เป็น Green Graduate

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรณรงค์ "ชาวรามฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจลดใช้พลาสติกและโฟม" โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าใน ม.ร.และประชากรชาวรามคำแหง งดใช้ถุงพลาสติกทุกวันศุกร์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างดียิ่ง ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนการลดปริมาณขยะจากพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนเลิกใช้ถุงพลาสติกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวทางขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าภายใน ม.ร. และชาวรามคำแหง งดให้งดรับถุงพลาสติกหูหิ้วทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และขอความร่วมมือบุคลากร นักศึกษาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหรือนำภาชนะส่วนตัวมาใช้ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม

"มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการร่วมลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และพร้อมขับเคลื่อนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกและนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษานำถุงผ้าและภาชนะส่วนตัวมาใช้ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น โดยระยะแรกอาจไม่สะดวกนัก แต่หากทำเป็นประจำก็จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ เพราะทุกสิ่งที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเรา"

อธิการบดี ม.ร. ยังกล่าวอีกว่า ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยจะรณรงค์ให้เป็น Green Graduate คือขอความร่วมมือจากบัณฑิตและผู้ปกครอง งดให้งดรับของขวัญที่ทำจากพลาสติก และขอความร่วมมือคณะ สำนัก หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งซุ้มนักศึกษา จัดทำซุ้มแสดงความยินดีและบอร์ดถ่ายภาพด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ