นายสุนทร แก้ววิฬา ผอ.สนพ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย “ผู้ต้องขัง” กลับสู่สังคม

ข่าวทั่วไป Thursday December 12, 2019 17:18 —ThaiPR.net

นายสุนทร แก้ววิฬา ผอ.สนพ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย “ผู้ต้องขัง” กลับสู่สังคม

กรุงเทพฯ--12 ธ.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร

ในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่อาคารเอนกประสงค์ แดน ๓ เรือนจำกลางกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับผู้เสพยาเสพติด และผู้ค้ารายย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีนายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร นายอุทัย ทะริยะ ผอ.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฯ นางบุษกร อักษรพาลี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ นายบำรุง จันทร์บ้านคลอง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร ได้กล่าวรายงานกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล โดยมีแนวทางการควบคุมผู้ต้องขังให้เป็นไปตามหลักทัณฑวิทยา และตามข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ ผู้ต้องขังทุกคน จะต้องเข้าสู่กระบวนการอบรมแก้ไขตามลักษณะแห่งความผิด และพัฒนาจิตใจ จนกระทั่งเมื่อใกล้พ้นโทษ จะต้องเข้ารับการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับสู่สังคม รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ต้องขัง ให้ประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก เรือนจำกลางกำแพงเพชร กำหนดจัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐๐ คน และโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อย ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรมจำนวน ๑๐๐ คนกิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านทักษะชีวิต การสร้างจิตสำนึกทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม การปรับทัศนคติและพฤติกรรม การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกแนะแนวอาชีพ และการวางแผนการดำเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ