ภาพข่าวผอ.สนพ.อำนาจเจริญ มอบแนวทางการดำเนินงาน “เน้นฝึกอาชีพ ต้องมีผลสัมฤทธิ์” ยึดหลัก “รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา”

ข่าวทั่วไป 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 17:23 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: ผอ.สนพ.อำนาจเจริญ มอบแนวทางการดำเนินงาน “เน้นฝึกอาชีพ ต้องมีผลสัมฤทธิ์” ยึดหลัก “รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา”

วันนี้ (11 ธ.ค. 62) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานทุกผลิต ทุกกิจกรรม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เน้นย้ำ การฝึกอาชีพ ต้องเน้นผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ฝึกจบมีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น การทำงานให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยยึดหลัก "รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา"


แท็ก ภาพข่าว:  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ