ภาพข่าวบตท. จัดประชุม Town Hall ครั้งที่ 4/2562

ข่าวทั่วไป 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 17:49 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: บตท. จัดประชุม Town Hall ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง นำโดยนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ ประธานในการประชุม Town Hall ครั้งที่ 4/2562 กล่าวถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนงานในปี 2563 เพื่อสื่อสารภายใน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะบุคลากรของรัฐ เพื่อทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามพันธกิจขององค์กรอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแล บตท. การปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่ความร่วมมือ และลูกค้าอย่างเป็นธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสร้างวัฒนธรรมการทำงาน 4.0 ที่สื่อสารรวดเร็วและโปร่งใสระหว่างผู้บริหารและพนักงานผ่านสื่อออนไลน์ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน บตท.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ