กกพ. ปตท. และ กฟผ. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉิน เตรียมพร้อมทดสอบนำเข้าก๊าซLNG กฟผ.

ข่าวเศรษฐกิจ Friday December 13, 2019 09:12 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--ปตท. วันนี้ (12 ธันวาคม 2562) สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินในช่วงการทดสอบนำเข้าก๊าซ (LNG) ของ กฟผ. ที่มีแผนการนำเข้าปลายเดือนธันวาคมนี้ โดยมีผู้บริหารจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด และ ปตท. ร่วมการสัมมนา ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เห็นชอบให้ กฟผ. ทดสอบนำเข้า LNG แบบ Spot จำนวน 2 ลำเรือในเดือนธันวาคม 2562 และเมษายน 2563 นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินงานเพื่อเตรียมรองรับลำเรือแรกช่วงปลายเดือนธันวาคม 2562 เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดย สกพ. พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินการภายใต้นโยบายส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติที่ต้องการเพิ่มผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ที่มุ่งส่งเสริมให้มีการบริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเป็นธรรม ต่อผู้ใช้พลังงานและผู้รับใบอนุญาตทุกราย รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน นำมาซึ่งผลประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน นางราณี โฆษิตวานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง กฟผ. รายงานความคืบหน้าการจัดหาและนำเข้า LNG แบบ Spot ว่า บริษัทPETRONAS LNG ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ชนะการประมูลการจัดหาและนำเข้า LNG ให้แก่ กฟผ. ในราคาต่ำที่สุดจากบริษัทที่เข้าร่วมประมูลทั้งสิ้น 12ราย เรือ LNG ลำแรกจะเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง ช่วงวันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2562 โดย กฟผ. จะนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ชุดที่ 5 และโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 กฟผ. ยินดีดำเนินการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการแข่งขันฯ โดย ปัจจุบัน กฟผ. อยู่ระหว่างปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ กฟผ. สามารถทำหน้าที่เป็น Shipper รายใหม่ตามนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกลไกที่จะส่งเสริมการรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป นายสหเทพ ธรรมทัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. เปิดเผยว่า สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. หรือ TSO ได้เปิดให้บุคคลที่สามเข้ามาใช้ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก โดยพร้อมรองรับ Shipper รายใหม่ ตั้งแต่ปี 2558 โดยตามนโยบายของภาครัฐที่ให้ กฟผ. เป็น shipper รายใหม่ นำเข้า LNG ในปลายเดือนธันวาคม 2562 และเมษายน 2563 สายงานระบบท่อฯ ปตท. มีความพร้อมให้ กฟผ. ใช้ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเพื่อส่งก๊าซให้โรงไฟฟ้าของ กฟผ. ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 และเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับ Shipper ทุกราย โดยไม่ส่งกระทบผู้ใช้ไฟฟ้า ปตท. กฟผ. กกพ. และ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันซ้อมการดำเนินการรองรับการนำเข้า LNG ของ กฟผ. ที่ผ่านมาเป็นจำนวน 9 ครั้ง จนมาถึงวันนี้ ได้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินในช่วงการทดสอบนำเข้าก๊าซ LNG ของ กฟผ. ก่อนมีการนำเข้าจริง สายงานระบบท่อส่งก๊าซฯ ปตท. มีความพร้อมอย่างเต็มที่และมีความมั่นใจว่า ด้วยประสบการณ์ในการประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติที่มีมากกว่า 38 ปี และความร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงาน จะทำให้การทดสอบการนำเข้า LNG ของ กฟผ. ครั้งนี้ สามารถประสบความสำเร็จ และผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ