สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ พัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ร่วมกับธนาคารออมสิน ให้แก่ช่างประชารัฐ

ข่าวทั่วไป 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 09:21 น. —ThaiPR.net

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ พัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ร่วมกับธนาคารออมสิน ให้แก่ช่างประชารัฐ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ร่วมต่อยอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่ช่างประชารัฐ ซึ่งเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจ จำนวน 12 ชั่วโมง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากธนาคารออมสินภาค 6 นครสวรรค์ ธนาคารออมสิน สาขาเพชรบูรณ์ และอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่พื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และพื้นที่อำเภอหล่มสัก ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 88 ราย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ พัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ร่วมกับธนาคารออมสิน ให้แก่ช่างประชารัฐ

การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และแนวทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการสร้างความแข้มแข็งทางธุรกิจของตนเองต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ