เริ่มแล้วงาน “มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15”

ข่าวทั่วไป Friday December 13, 2019 15:36 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--เครือเจริญโภคภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สวนสัตว์นครราชสีมา กรมการสัตว์ทหารบก มหาวิทยาลัยมหิดล ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) และ สมาคม/ชมรมสัตว์เลี้ยงต่างๆ กว่า 50 องค์กร จัดพิธีเปิดงาน "มหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15" โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี นายวัลลภ เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ และ นายสารกิจ ถวิลประวัติ รองประธานคณะกรรมการฯ ร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมร่วมชมการแสดงความสามารถของสุนัขหลวง คุณวัง คุณปิง คุณเบอร์สอง โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 ณ ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายวัลลภ เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 15 ซึ่งในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสุนัขหลวง จำนวน 9 สุนัข ได้แก่ คุณปิง คุณวัง คุณน่าน คุณป่าสัก คุณแกงแค คุณเบอร์หนึ่ง คุณเบอร์สอง คุณเบอร์สาม และคุณบิ๊กฟลาเวอร์ เข้าร่วมแสดงความสามารถทั้ง 3 วันของการจัดงาน โดยจะทำการแสดงวันละ 3 สุนัข ดังนี้ คุณวัง คุณปิง และคุณเบอร์สอง แสดงความสามารถในวันที่ 13 ธันวาคม เวลา 11.00 น. คุณน่าน คุณแกงแค และคุณเบอร์สาม แสดงความสามารถในวันที่ 14 ธันวาคม เวลา 14.00 น. คุณบิ๊กฟลาเวอร์ คุณเบอร์หนึ่ง และคุณป่าสัก แสดงความสามารถในวันที่ 15 ธันวาคม เวลา 14.00 น. นอกจากนี้ มีการประกวดสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี , สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยมีสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ เข้าร่วมประกวด ได้แก่ สุนัข แมว ปลาสวยงาม ปลาคาร์ฟ ปลาทองรันชู นกสวยงาม นกพิราบแข่ง ไก่แจ้ ไก่พื้นเมืองไก่พื้นเมืองสายพันธุ์เหล่าป่าก๋อย แพะเนื้อและแพะนม แบ่งย่อยออกเป็นทั้งสิ้น 37 ชนิด รวมทั้งการประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำเลียนแบบธรรมชาติประเภทนักเรียน โดยจะมีพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทานในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 "งานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการประกวดสัตว์เลี้ยงสัตว์สวยงามในระดับสากล สร้างมาตรฐานสัตว์เลี้ยงไทยให้พัฒนาสู่สากล อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์สัตว์เลี้ยงของไทย ให้ความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้อง และปลูกฝังให้เยาวชนหันมาสนใจสัตว์เลี้ยงอย่างจริงจัง อันเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านตลาดการค้า สัตว์เลี้ยงสัตว์สวยงามให้แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศต่อไป" สำหรับความพิเศษในปีนี้ นอกจากจะมีการจัดแสดงนกสวยงามในกรงขนาดยักษ์ โชว์นกตระกูลฟินซ์ นกเลิฟเบิร์ด นกมาคอว์ซันคอนัวร์ ที่จะบินอิสระอยู่ภายในงาน ยังเป็นครั้งแรกที่มีการจัดการแข่งขันประชันเสียงนกเลิฟเบิร์ดในประเทศไทย การประกวดเกมกีฬาสุนัขพันธุ์ใหญ่และสุนัขพันธุ์เล็ก พร้อมโชว์ความสามารถสุนัขบวกเลข การแสดงสุนัขช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย การแสดงโชว์ความน่ารักของแมวเปอร์เซีย แมวไทยขาวมณี ที่ไปคว้ารางวัลการประกวดในต่างประเทศ การประกวดปลาทองรันชู ปลาคาร์ฟ การจัดแสดงแพะแคระ รวมทั้งการจัดแสดงสัตว์แปลกหายาก (Exotic Pet) เช่น ลูกสิงโตขาวอายุ 4 เดือน ลิงคาปูชิน ตัวนิ่มหรืออามาดิลโล ตุ๊กแกสวยงาม งานนี้ยังได้รวมการประกวดไก่หลากหลายสายพันธุ์มากที่สุดในประเทศ ทั้งไก่พื้นเมือง ไก่พื้นเมืองสายพันธุ์เหล่าป่าก๋อย ไก่แจ้ ไก่สวยงามนานาชาติ และการประชันเสียงไก่แจ้สายพันธุ์ดั้งเดิม ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมแจกลูกไก่แจ้ให้กับคนที่มาร่วมงานด้วย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆ ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการปลาสวยงามที่มีการส่งออกมากที่สุด 10 ชนิดจากกรมประมง นิทรรศการแสดงพันธุ์ไก่พื้นเมืองเชิงอนุรักษ์ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ประดู่หางดำ, พันธุ์เหลืองหางขาว, พันธุ์แดง และพันธุ์ชี พร้อมจัดแสดงไก่แจ้สวยงามและไก่ต๊อก ทั้งนี้ยังมีการจัดแสดงสัตว์ป่าที่เพาะเลี้ยง เพาะพันธุ์ได้ ได้แก่ ไก่ฟ้า ไก่จุก ไก่ฟ้าพญาลอ กระจงเล็ก นิทรรศการเกี่ยวกับการเลี้ยงและวงจรชีวิตของผีเสื้อ จาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช โดยผู้มาร่วมงานยังสามารถนำสัตว์เลี้ยงมาตรวจสุขภาพและขอรับคำปรึกษาจากสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงต่างๆ อาหารและยาสำหรับสัตว์เลี้ยง รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในราคาพิเศษ ขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา เที่ยวชมงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เข้าชมฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โทร. 08 - 9638 - 6739 ฝ่ายประชาสัมพันธ์งาน โทร. 0 - 2638 - 2827 หรือติดตามรายละเอียด ได้ที่ Facebook : Thailand's Grand Pet Show

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ