กทม.ขยายบริการทางการแพทย์ - เพิ่มการเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขให้กลุ่มประชากรแฝง

ข่าวทั่วไป Monday December 16, 2019 16:48 —ThaiPR.net

กทม.ขยายบริการทางการแพทย์ - เพิ่มการเข้าถึงหน่วยบริการสาธารณสุขให้กลุ่มประชากรแฝง

กรุงเทพฯ--16 ธ.ค.--วิเคราะห์ข่าว สํานักงานประชาสัมพันธ์

นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีพบสถานการณ์ปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของกลุ่มประชากรแฝงในเขตสายไหม โดยประชากรแฝงในพื้นที่ร้อยละ 90 เป็นคนต่างถิ่น ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านพื้นที่เขตสายไหม และมีปัญหาหน่วยบริการสุขภาพในชุมชนไม่เพียงพอ รวมถึงไม่สะดวกไปรับบริการตามสิทธิบัตรทอง เมื่อเจ็บป่วยคนกลุ่มนี้จะไปใช้บริการจากคลินิกเอกชนและร้านขายยาว่า ปัจจุบัน กทม. ได้ขยายบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ 4 มุมเมือง ครอบคลุม 6 กลุ่มเขต จำนวน 11 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ รักษาโรคเฉพาะทาง จำนวน 4 แห่ง และโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ รักษาโรคทั่วไป จำนวน 7 แห่ง ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มประชากรแฝงผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ทราบถึงหลักเกณฑ์และการย้ายสิทธิการรักษาหรือการเปลี่ยนหน่วยบริการมาใช้สิทธิการรักษาในพื้นที่ที่พักอาศัยจริง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงหน่วยบริการให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล เว็บไซต์ของสำนักการแพทย์ และ FB Fanpage สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร นอกจากนั้น ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง 68 แห่ง โดยไม่คำนึงถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล อีกทั้งได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ชุมชนรอบกรุงเทพฯ ในวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้มากขึ้น โดยมีกิจกรรม อาทิ การตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองภาวะต้อกระจก หน่วยทันตกรรม การคัดกรองและให้คำปรึกษาสุขภาพจิต ตลอดจนแนะนำโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ