ภาพข่าวรมว.เกษตรฯ เปิดงานวันดินโลก 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมสร้างการรับรู้การป้องกันการชะล้างพังทลายของดินแก่พี่น้องเกษตรกร

ข่าวทั่วไป Monday December 16, 2019 17:20 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--16 ธ.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานวันดินโลก ปี 2562 World Soil Day 2019 ณ สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดงานวันดินโลก ปี 2562 World Soil Day 2019 ขึ้น ตามที่องค์การสหประชาชาติ (UN) รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" (Humanitarian Soil Scientist Award) พระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลก พร้อมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญของวันดินโลก เพื่อให้น้อมนำแนวพระราชดำริตามศาสตร์พระราชามาสานต่อให้ประสบความสำเร็จ ด้วยทรงเห็นว่าดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เป็นแหล่งกำเนิดของปัจจัยสี่ และในด้านเกษตรกรรม ที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช เป็นแหล่งของธาตุอาหารต่าง ๆ ที่พืชจำเป็นต้องใช้ ทั้งนี้ กลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnership หรือ GSP) จะมีการกำหนดหัวข้อหลักการจัดงานของแต่ละปี และในปี 2562 ได้กำหนดหัวข้อ "Stop Soil Erosion, Save our Future" "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน" เพื่อสร้างการรับรู้ และให้ความรู้เรื่องการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาดินเสื่อมโทรม หากปราศจากการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ก็จะไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ในเวลาอันสั้น และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคลถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินเพื่อระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยจะต้องมีการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนด้วย สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ แปลงสาธิต ฐานเรียนรู้ และจัดเสวนาหมอดินอาสาและเครือข่าย เพื่อสร้างการรับรู้ความสำคัญของวันดินโลก และให้ได้รับความรู้เพื่อร่วมกันป้องกันดูแล ใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม หากดินมีความอุดมสมบูรณ์ มนุษย์ และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ก็จะสามารถดำรงอยู่ในโลกนี้ได้อย่างยั่งยืน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ