ภาพข่าวม. ทักษิณ เปิดตัวหน่วย “ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม” Social Innovation Driving unit ประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข่าวทั่วไป Tuesday December 24, 2019 14:26 —ThaiPR.net

ภาพข่าว: ม. ทักษิณ เปิดตัวหน่วย “ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม” Social Innovation Driving unit ประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรุงเทพฯ--24 ธ.ค.--มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดตัวหน่วย "ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม" Social Innovation Driving unit ประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ ได้พิจารณาคัดเลือกสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นผู้ดำเนินงานในเขตประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง จำนวน 60 ราย เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ สนองความต้องการของสังคม และสามารถการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในกิจกรรมนำไปสู่การบ่มเพาะและสนับสนุนงบประมาณ
นอกจากนี้ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ จังหวัดพัทลุง โดยนายวิรัตน์ รักพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)) และมหาวิทยาลัยทักษิณ โดย รศ.ดร.วิชัย ชำนิ เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการทำงานของการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมของ สนช. ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและนำนวัตกรรมเข้าไปยกระดับรายได้ของชุมชน และสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
รศ. ดร. วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เปิดศูนย์ดังกล่าวขึ้น เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งจะทำให้สินค้าชุมชน ในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดฝั่งอ่าวไทย ได้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาด AEC และตลาดโลกมากขึ้น พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยเฉพาะจังหวัดพัทลุงมีปัจจัยสนับสนุนด้านการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมหลายประการที่ได้เปรียบกว่าภูมิภาคอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยด ผลิตภัณฑ์กระจูด ฯลฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ จากสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลก ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษา แสวงหาข้อมูล ความรู้ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อการสร้างสิ่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต ร่วมทั้งรู้จักวิธีการจัดการและการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ โดยสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ มีนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ที่สามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ