ป.ป.ช.จัดมอบรางวัลช่อสะอาดและโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ปี 63

ข่าวทั่วไป Wednesday January 8, 2020 15:01 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--8 ม.ค.--สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. จัดโครงการมอบรางวัลช่อสะอาด เชิดชูผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อที่มีเนื้อหาสนับสนุนด้านการต้านทุจริต และโครงการประกวดหนังสั้น หนังโฆษณาป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 ภายใต้คอนเซ็ปท์ "โกงไม่เอา ...เราไม่โกง" หวังกระตุ้นสำนึกคนไทยรักความซื่อสัตย์ ไม่เอาคนโกงและไม่ทนต่อการทุจริต นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมการพิจารณารางวัลช่อสะอาดสำหรับบุคคล/องค์กร ที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563เพื่อให้กำลังใจกับสื่อที่มีผลงานด้านการส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณาหรือภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด "โกงไม่เอา... เราไม่โกง" อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ โดยทั้ง 2 โครงการหมดเขตรับผลงาน วันที่ 30 เมษายน 2563 การพิจารณารางวัลช่อสะอาดสำหรับบุคคล/องค์กร ที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่น ด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 ผู้ที่สามารถส่งผลงานเข้าเสนอเพื่อรับการพิจารณารางวัล ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เช่น ละครโทรทัศน์ มินิซีรีส์ ทอล์คโชว์ วาไรตี้โชว์ สารคดี ยกเว้นรายการประเภทข่าวและสารคดีเชิงข่าว 2. เป็นผู้ผลิตโฆษณา ที่เผยแพร่ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อนอกบ้านหรือที่เผยแพร่ผ่านสื่ออื่นๆ 3. เป็นผู้ผลิตข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทุจริต ซึ่งเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เคเบิ้ลทีวีหรือสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์หรือ ที่เผยแพร่ผ่านสื่ออื่นๆ ทั้งนี้ ต้องเป็นผลงาน ที่เผยแพร่ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ด้านโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น คุณสมบัติของผู้ที่สามารถส่งผลงานเข้าเสนอเพื่อรับการพิจารณารางวัล มีดังนี้ 1. เป็นนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐ และเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปีและบุคคลทั่วไป 2. ในกรณีที่เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆ จริง 3. มีความสามารถในการออกแบบพัฒนาและผลิตผลงานภาพยนตร์สั้นหรือภาพยนตร์โฆษณา โดยมีกติกาการประกวด คือ การส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้งประเภทเดี่ยวหรือประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ในรูปแบบวิดีโอไฟล์ฟอร์แมต .mp4 บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมเขียนชื่อทีมลงบนแผ่น และผลงานภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาวไม่เกิน 5 นาที ส่วนภาพยนตร์โฆษณาจะต้องมีความยาวไม่เกิน 60 วินาที องค์ประกอบทั้งภาพและเสียงจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ไม่เคยส่งประกวด และ/หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และจะต้องส่งเสริมแนวคิด "โกงไม่เอา...เราไม่โกง" สำหรับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้ผลิตภาพยนตร์โฆษณา และผู้ผลิตข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศและแบบฟอร์มการส่งผลงานได้ทางเว็บไซต์ ของสำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th และสามารถส่งไปรษณีย์แบบจดหมายตอบรับไปยังสำนักสื่อสารองค์กร สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักสื่อสารองค์กร สำนักงาน ป.ป.ช. โทรศัพท์หมายเลข 0 2528 4713, 0 2528 4800 ต่อ 4223 หรือสายด่วน ป.ป.ช. 1205

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ