ก.แรงงาน เตรียมรับคนไทยกลับบ้าน เหตุพิพาทสหรัฐ-อิหร่าน

ข่าวทั่วไป 15 มกราคม พ.ศ. 2563 09:25 น. —ThaiPR.net

ก.แรงงาน เตรียมรับคนไทยกลับบ้าน เหตุพิพาทสหรัฐ-อิหร่าน

ก.แรงงาน เร่งประสานทุกหน่วยให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ประสงค์เดินทางกลับ หากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านรุนแรงขึ้น กพร.ขานรับ เตรียมผลักดันเป็นเทรนเนอร์ และฝึกทักษะเทคโนโลยีชั้นสูงป้อน EEC

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน ห่วงใยแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศอิรักและอิหร่าน ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ได้สั่งการให้อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยและประสานกับนายจ้าง เพื่อให้ความช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกในการอพยพแรงงานไทยกลับบ้านหากสถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้น โดยรมว. แรงงานได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยเตรียมวางแผนให้ความช่วยเหลือเมื่อแรงงานไทยเดินทางกลับประเทศ ภายใต้ภารกิจของแต่ละกรม

ก.แรงงาน เตรียมรับคนไทยกลับบ้าน เหตุพิพาทสหรัฐ-อิหร่าน

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของกพร.นั้น ได้เตรียมความพร้อมเรื่องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะในสาขาที่สถานประกอบกิจการในเขต EEC มีความต้องการ และทักษะด้านช่างที่สอดรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ การควบคุมระบบอัตโนมัติ Internet of Things (IoT) กรณีที่มีประสบการณ์และมีทักษะฝีมือสูง อาจพิจารณาคัดเลือกเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไป กรณีที่ต้องการฝึกทักษะฝีมือในด้านสาขาอื่นๆ เพื่อให้มีทักษะความรู้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของสถานประกอบกิจการในประเทศไทย ก็สามารถสมัครเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่หน่วยงานของกพร.ประกาศรับสมัครได้ทั่วประเทศ หรือแรงงานหญิงที่ไปทำงานด้านนวดไทย หากต้องการไปทำงานในประเทศอื่นก็สามารถแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้ที่กรมการจัดหางาน ซึ่งมีหลายประเทศที่ยังต้องการแรงงานด้านนวดไทย เช่น เยอรมัน ฮ่องกง ไต้หวัน และมาเลเซีย เป็นต้น รวมถึงต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงเข้าทำงาน ประเทศที่แรงงานไทยนิยมเข้าไปทำงาน อาทิ เกาหลี ญี่ปุ่น

ก.แรงงาน เตรียมรับคนไทยกลับบ้าน เหตุพิพาทสหรัฐ-อิหร่าน
"แรงงานที่ไม่สะดวกในการเดินทางเข้าฝึกอบรม สามารถเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของกพร.ที่ www.dsd.go.th เมนู VDO Training ซึ่งมีให้เลือกถึง 15 หลักสูตร ทั้งการเรียนรู้ด้านช่างฝีมือ เช่น ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างเชื่อมไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศ ภาคบริการ เช่น การประกอบอาหารไทย นอกจากนี้ยังมีฝึกอบรมด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลี เป็นต้น สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4" อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ