ครูอาชีวะสารพัดช่างผุดไอเดียนำผ้าพื้นเมืองสร้างแฟชั่นถุงผ้าช้อปปิ้งลดโลกร้อน หวังชวนคนไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก

ข่าวทั่วไป Wednesday January 15, 2020 11:36 —ThaiPR.net

ครูอาชีวะสารพัดช่างผุดไอเดียนำผ้าพื้นเมืองสร้างแฟชั่นถุงผ้าช้อปปิ้งลดโลกร้อน หวังชวนคนไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก กรุงเทพฯ--15 ม.ค.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู ครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากในการให้การศึกษาเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผู้เสียสละ เอาใจใส่ดูแล สั่งสอนอบรมนักเรียนให้มีความรู้เพื่อเป็นหนทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว นำพาสังคมและประเทศชาติไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังคำขวัญวันครู ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ไว้ว่า "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" และจาก การรณรงค์การยกเลิกใช้ถุงพลาสติกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนและช่วยชาติประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ โดยจากการศึกษาพบว่าปัจจุบันมีกว่า 31ประเทศทั่วโลกที่ประกาศยกเลิกใช้ถุงพลาสติกแล้วอย่างจริงจัง อาทิ จีน อินเดีย เนปาล แอฟริกาใต้ นิวซีแลนด์ ซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น ครูปิยภรณ์ แพงคำ ครูผู้สอนแผนกกระเป๋าผ้า วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี เล่าว่า ถุงพลาสติกมีผล ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน จากประสบการณ์ที่ตนได้เคยเดินทางไปต่างประเทศ พบว่า หลายประเทศ เขาได้ยกเลิกใช้ถุงพลาสติกกันแล้ว ทำให้บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้คนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนำถุงผ้ามาจากบ้านเวลาที่ไปจับจ่ายซื้อของ ในขณะที่ประเทศไทยยังพบปัญหาความไม่พร้อมของคนไทยที่ยังคงยึดติดกับ ความสะดวกสบาย ซึ่งตนคิดว่าปัญหาที่สำคัญคือถุงผ้าควรมีรูปแบบสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยสามารถพกพาได้สะดวกนำติดตัวไปได้ทุกที่ ในฐานะที่เป็นครูสอนแผนกกระเป๋าผ้า จึงเกิดไอเดียอยากสร้างกระแส ความนิยมให้คนไทยหันมาใช้ถุงผ้ากันอย่างจริงจังให้เสมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันตามนโยบายรัฐบาลที่ว่า "Everyday Say No to Plastic Bags" จึงได้ออกแบบถุงผ้าให้มีลักษณะเป็นถุง Shopping Bag โดยเป็นถุงที่สามารถบรรจุของได้มาก มีน้ำหนักเบา พกพา และพับเก็บสะดวก ตลอดจนดูแลซักทำความสะอาดได้ง่าย โดยได้เลือกใช้ผ้าปาเต๊ะ ซึ่งเป็นผ้าภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ที่พิมพ์ลวดลายด้วยเทียนลงบนผ้า เป็นที่นิยมกันมาก เข้ากับ ยุคสมัยและผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย เพราะมีลวดลายสีสันสดใส และสวยงาม ทั้งนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ได้เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น "การทำถุงผ้าปาเต๊ะลดโลกร้อน" หลักสูตร 6 ชั่วโมง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนช่วยกันลดโลกร้อน และส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน หากสนใจอบรมหลักสูตรระยะสั้นสร้างอาชีพ สามารถติดต่อได้ที่โทร.077-288-360 หรือ 064-363-2824 หรือที่วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ครูสุกัญญา มุงเมือง ครูผู้สอนแผนกวิชาคหกรรม สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เล่าว่า จากปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ ก่อให้เกิดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยสาเหตุหลักที่สำคัญเกิดจากการเผาในที่โล่งแจ้ง เช่น การเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยเฉพาะการเผาขยะประเภทถุงพลาสติก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับที่รัฐบาลได้รณรงค์การยกเลิกใช้ถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ทำให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยควรเลิกใช้ถุงพลาสติก ตนจึงมีแนวคิดที่จะทำถุงผ้าลดโลกร้อน ให้ชื่อว่า "ถุงผ้า ม่วนอกม่วนใจ๋" ที่มีความหมายว่าใช้ถุงผ้าใบนี้แล้วมีความสุขที่ได้ช่วยลดมลภาวะ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความนิยม พกพาสะดวกเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันตามนโยบายรัฐบาลที่ว่า "Everyday Say No to Plastic Bags" โดยได้เลือกใช้ผ้าชินมัยกัดลายในการทำถุงผ้า "ม่วนอกม่วนใจ๋" ซึ่งผ้าชินมัยกัดลาย เป็นผ้าพื้นเมืองทางเหนือ มีรูปแบบลวดลายสวยงามและเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน โดยได้ทำการออกแบบและตัดเย็บถุงผ้าให้สามารถพับเก็บได้ และพกพาติดตัวไปได้สะดวกในทุกๆที่ ทั้งนี้ อยากชวนผู้สนใจมาเรียนทำถุงผ้าม่วนอกม่วนใจ๋ไว้ใช้งานเอง หรือ ทำเป็นอาชีพ สร้างรายได้ หลักสูตร 6 ชั่วโมง โดยติดต่อได้ที่โทร.054-821-567 หรือ โทร.081-934-7288 หรือ ที่วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง "ทั้งนี้ วิทยาลัยสารพัดช่าง เป็นสถานศึกษาภาครัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีหน้าที่ให้บริการวิชาชีพสู่ชุมชน ช่วยพัฒนาทักษะกำลังคนให้มีโอกาสมีงานทำมากขึ้นทั้งในส่วนที่เป็น ความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ มีหลักสูตรเข้มข้นที่ปฏิบัติงานได้จริง ประกอบอาชีพได้จริง โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ความสามารถกลับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ แก้ปัญหาการ ขาดแคลนกำลังคน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นได้ในจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่"นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเชิญชวน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ