“ดีอีเอส” เป็นเจ้าภาพประชุม APPU ร่วมผู้แทนกิจการไปรษณีย์จาก 14 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกหารือร่างข้อเสนอแผนการบูรณาการค่าตอบแทนไปรษณีย์ที่จะใช้ในช่วงปี ค.ศ. 2022-2025

ข่าวเทคโนโลยี Wednesday January 15, 2020 11:44 —ThaiPR.net

“ดีอีเอส” เป็นเจ้าภาพประชุม APPU ร่วมผู้แทนกิจการไปรษณีย์จาก 14 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกหารือร่างข้อเสนอแผนการบูรณาการค่าตอบแทนไปรษณีย์ที่จะใช้ในช่วงปี ค.ศ. 2022-2025

กรุงเทพฯ--15 ม.ค.--กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้แทนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมการประชุม APPU Roundtable on Remuneration โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกิจการไปรษณีย์จากประเทศในเอเชียและแปซิฟิกเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 14 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย ภูฏาน บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย มัลดีฟส์ นาอูรู ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ณ สำนักงาน APPU อาคารฝึกอบรมไปรษณีย์ ชั้น 2 กรุงเทพฯ เมื่อ 14 - 15 มกราคม 2563
โดยสหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal Union: UPU) ร่วมกับสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asian-Pacific Postal Union: APPU) จัดการประชุม APPU Roundtable on Remuneration ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกทำความเข้าใจกับร่างข้อเสนอแผนการบูรณาการค่าตอบแทนไปรษณีย์ (Integrated Remuneration Plan) ที่จะใช้ในช่วงปี ค.ศ. 2022-2025 และแลกเปลี่ยนมุมมองกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ก่อน UPU นำเข้าสู่การประชุมโต๊ะกลมค่าตอบแทนไปรษณีย์โลก (UPU World Round Table on Remuneration) พิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สหภาพสากลไปรษณีย์ สมัยที่ 27 พิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อไป
ทั้งนี้ ร่างแผนบูรณาการค่าตอบแทนไปรษณีย์ดังกล่าว เป็นการปรับระบบอัตราค่าตอบแทนนำจ่ายไปรษณีย์ระหว่างประเทศและอัตราค่าบริการเสริม เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบของการจัดส่งไปรษณีย์ในปัจจุบันที่ต้องตอบสนองกับการเติบโตของตลาดด้าน E-Commerce และความต้องการลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ