ติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอาคารสูงถนนพระรามที่ 6

ข่าวทั่วไป 17 มกราคม พ.ศ. 2563 15:29 น. —ThaiPR.net

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวตามที่ประชาชนที่พักอาศัยในหมู่บ้านพิบูลวัฒนา ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท ได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองและเสียงดังของเครื่องจักรจากการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง นั้น จากการตรวจสอบอาคารดังกล่าวเป็นโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ของกระทรวงการคลัง ความสูง 21 ชั้น ปัจจุบันก่อสร้างถึงชั้นที่ 20 โดยผนังอาคารมีการติดตั้งกระจกแล้วบางส่วน พร้อมทั้งติดตั้งแผงป้องกันวัสดุตกหล่นแล้ว อย่างไรก็ตาม จากการหารือสำนักงานเขตพญาไทพบว่าสำนักงานเขตฯ ได้มีหนังสือประสานกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแก้ไขเหตุเดือดร้อนของประชาชนแล้ว รวมทั้ง จัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง อาทิ วัสดุตกหล่น ซึ่งจะเร่งติดตามการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ