DPU MOU London Institute of Business & Technology พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบิน

ข่าวทั่วไป 17 มกราคม พ.ศ. 2563 16:51 น. —ThaiPR.net

DPU MOU London Institute of Business & Technology พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบิน

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DAA) และวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) ได้ทำความร่วมมือเรื่องการฝึกอบรมระยะสั้นด้านการบิน กับสถาบัน London Institute of Business & Technology (LIBT) ซึ่งได้รับการรับรองจาก IIB Council and EC-Council ประเทศอังกฤษ ในการขยายฐานตลาดลูกค้าต่างชาติ และสร้างโอกาสการเพิ่มทักษะทางด้านการบินสากลให้แก่ผู้เข้าอบรมของทั้งสองสถาบันร่วมกัน โดย DAA จะจัดอบรมหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เข้าอบรมนานาชาติ

โดยมี นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และผู้อำนวยการสถาบันการบินฯ ลงนามความร่วมมือกับคุณ Sesiri Pathirane CEO ของสถาบัน LIBT พร้อมทั้งมีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ