เข้มงวดผู้รับเหมาดำเนินมาตรการป้องกันผลกระทบจากการก่อสร้างคอนโดมิเนียม

ข่าวทั่วไป 20 มกราคม พ.ศ. 2563 16:50 น. —ThaiPR.net

เข้มงวดผู้รับเหมาดำเนินมาตรการป้องกันผลกระทบจากการก่อสร้างคอนโดมิเนียม

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวกรณีนายพิลิปดา พลางกูร เจ้าของบ้านเลขที่ 1 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างคอนโดมิเนียมที่อยู่ติดกับตัวบ้านว่าผังที่ดินที่ตั้งอาคารโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมดังกล่าว อยู่บริเวณมุมถนนนเรศ บรรจบกับถนนสี่พระยา โดยถนนสาธารณะทั้ง 2 สาย มีเขตทางกว้างเกิน 10 เมตร จึงอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโครงการฯ ซึ่งอาคารโครงการฯ จัดเป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีพื้นที่รวมทั้งหลังไม่ถึง 30,000 ตารางเมตร และตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ได้ร่นระยะถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร อีกทั้ง ที่ผ่านมา สนย. ได้ประสานกับสำนักงานเขตบางรัก เข้าตรวจสอบบริเวณดังกล่าว พบยังไม่มีการก่อสร้างอาคารตามที่ยื่นแจ้ง เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ตามที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) แนะนำ รวมถึงได้ประสานแจ้งสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ร่วมตรวจสอบมาตรการตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้วย ทั้งนี้ วสท. ได้แนะนำให้บริษัทฯ ติดตั้งเครื่องวัดค่าความสั่นสะเทือนที่บ้านผู้ร้องและอุปกรณ์ตรวจวัดความเอียงของอาคาร ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการตามที่ วสท. แนะนำแล้วในส่วนของการตอก Sheet Pile บริเวณแนวเขตที่ดิน เพื่อป้องกันแรงสั่นสะเทือน อยู่ระหว่างดำเนินการ

เข้มงวดผู้รับเหมาดำเนินมาตรการป้องกันผลกระทบจากการก่อสร้างคอนโดมิเนียม

นางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตบางรัก ได้จัดประชุมร่วมกับ สนย. วสท. บริษัทผู้รับเหมานายแพทย์ฟิลิปดา พร้อมครอบครัว และทนายผู้รับมอบอำนาจ เพื่อรับฟังข้อร้องเรียน และพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน รวม 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตบางรัก ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2563 ที่บ้านผู้ร้องทุกข์ และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ