ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือ - การป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน

ข่าวทั่วไป Thursday January 23, 2020 09:49 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--23 ม.ค.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศกาลตรุษจีนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัย ทั้งอัคคีภัย อุบัติภัยทางน้ำ และอุบัติเหตุทางถนน สร้างความสูญเสียต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รัฐบาลห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนและจังหวัดดำเนินมาตรการเตรียมพร้อม รับมือ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนเชิงรุก - มาตรการป้องกันอุบัติภัย อัคคีภัย โดยสำรวจ ตรวจสอบ ปรับปรุงแผนเผชิญเหตุด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย โดยเฉพาะข้อมูลสถานประกอบการ สถานบริการ พื้นที่ชุมชน ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้เป็นปัจจุบัน พร้อมสนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังกิจกรรมและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย รวมถึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้อย่างทันท่วงที อุบัติภัยทางน้ำ โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตรวจตราความปลอดภัยของเส้นทางสัญจรทางน้ำ โป๊ะเรือ ท่าเทียบเรือโดยสาร และสถานที่ริมน้ำให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง รวมถึงสนธิกำลังจัดหน่วยเผชิญเหตุและกู้ภัยทางน้ำ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำตามสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จัดระเบียบการจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง พร้อมจัดตั้งจุดตรวจคุมเข้มผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและเฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณที่มีประชาชนหนาแน่น โดยเฉพาะพื้นที่จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน และสถานที่ท่องเที่ยว - มาตรการเตรียมความพร้อม ระดมสรรพกำลังให้พร้อมรับมืออุบัติภัย โดยบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จัดชุดปฏิบัติการ ทั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาเฝ้าระวังบริเวณสถานที่เสี่ยงภัย รวมถึงจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและวางระบบการสื่อสารให้พร้อมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที - มาตรการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกันอุบัติภัย โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางสื่อให้ประชาชนทราบถึงแนวปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการจุดธูปเทียน เผากระดาษเงินกระดาษทอง และการจุดประทัดตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงบทลงโทษทางกฎหมายกรณีสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน - มาตรการด้านกฎหมาย บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืน พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง รวมถึงกฎหมายจราจร เพื่อคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ทั้งเมาแล้ว ขับขับรถเร็ว ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย และฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสานจังหวัดดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างเข้มข้น เน้นเฝ้าระวังอัคคีภัย อุบัติภัยทางน้ำ และอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงเตรียมสรรพกำลังให้พร้อมระงับเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที เพื่อสืบสานเทศกาลตรุษจีนให้เป็นเทศกาลแห่งความปลอดภัยและเป็นสิริมงคล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ