กทม.สำรวจชั้นดินแนวเขื่อนป้องกันการทรุดตัวจากสถานกาณ์ภัยแล้ง

ข่าวทั่วไป 24 มกราคม พ.ศ. 2563 14:27 น. —ThaiPR.net

กทม.สำรวจชั้นดินแนวเขื่อนป้องกันการทรุดตัวจากสถานกาณ์ภัยแล้ง

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลให้แนวเขื่อนในโครงการก่อสร้างเขื่อนริมคลองแสนแสบต่อเนื่องคลองนครเนื่องเขต ติดกับพื้นที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ 20 กม. ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างทรุดตัวว่า สำนักการระบายน้ำได้แจ้งให้ผู้รับจ้างโครงการฯ ดำเนินการแก้ไข โดยการขุดดินหลังเขื่อนออก เพื่อลดแรงที่มากระทำกับตัวเขื่อน รวมถึงซ่อมแซมพื้นคานที่เสียหายให้แข็งแรง พร้อมกำชับผู้รับจ้างตรวจสอบแนวเขื่อนในจุดอื่น ๆ ว่ามีการเคลื่อนตัวหรือไม่ และเฝ้าระวังหากเกิดการทรุดตัวให้เร่งแก้ไขทันที นอกจากนี้ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจชั้นดิน ตามแนวเขื่อนที่ก่อสร้างใหม่ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดการทรุดตัวจากสถานการณ์ภัยแล้ง

กทม.สำรวจชั้นดินแนวเขื่อนป้องกันการทรุดตัวจากสถานกาณ์ภัยแล้ง

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า สำนักการโยธา โดยกองวิเคราะห์และวิจัย ดำเนินการสำรวจชั้นดินบริเวณริมคลองริมคลองแสนแสบต่อเนื่องคลองนครเนื่องเขต พื้นที่เขตหนองจอก เพื่อเป็นข้อมูลทางด้านวิศวกรรม รวมทั้งได้ประสานความร่วมมือในการสำรวจชั้นดินบริเวณแนวเขื่อนที่ก่อสร้างใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมดต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ