เสร็จสิ้นไปแล้วกับ กิจกรรม “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) 3 ภูมิภาค” ตลอดการจัดงานมีเหล่านิสิต นักศึกษา และผู้ประการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หน้าใหม่ เข้าร่วมงาน รวมกว่า 600 คน

ข่าวหุ้น-การเงิน 24 มกราคม พ.ศ. 2563 14:50 น. —ThaiPR.net

เสร็จสิ้นไปแล้วกับ กิจกรรม “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) 3 ภูมิภาค” ตลอดการจัดงานมีเหล่านิสิต นักศึกษา และผู้ประการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หน้าใหม่ เข้าร่วมงาน รวมกว่า 600 คน

เสร็จสิ้นไปแล้วกับการจัดกิจกรรม "Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) 3 ภูมิภาค" ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 18 มกราคม 2563) ภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (วันที่ 21 มกราคม 2563) และภาคใต้ จังหวัดสงขลา (วันที่ 23 มกราคม 2563) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการจัดกิจกรรม มีหน่วยงานพันธมิตรอย่าง ธนาคารออมสิน และเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) เป็นกลไกสำคัญในการขับเลื่อนประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ ตามนโยบายของ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ถูกจัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เป็นหน่วยงานพันธมิตรหลักในการร่วมขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนทุนแก่กลุ่มเป้าหมายนิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ที่มีความสนใจเป็นผู้ประกอบการ และต้องการรวมกลุ่มกันจัดตั้ง Startup ทั้งนี้ ยังมีอีกหนึ่งหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมสนับสนุนความฝันในการสร้างธุรกิจของน้องๆ นักศึกษา ให้เป็นจริง นั่นก็คือ ธนาคารออมสิน ซึ่งการจัดกิจกรรม "Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) 3 ภูมิภาค" นี้ กำหนดจัดขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกองทุนฯ ในการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ ทำให้เกิดการรับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนทุนของกองทุนฯ ซึ่งกิจกรรมฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากกลุ่มนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และเหล่าผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ต้องการเงินทุนในการสนับสนุน พัฒนา และต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยตลอดการจัดงานทั้ง 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 600 คน มีผู้ยื่นร่างข้อเสนอโครงการเข้ามายังกองทุนฯ สำหรับพิจารณาเบื้องต้นก่อนเปิดรับสมัครโครงการเป็นจำนวนมาก ทั้งหมดนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการสนับสนุนเยาวชนและสถาบันการศึกษา เพื่อให้พวกเขาก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างแท้จริง

เสร็จสิ้นไปแล้วกับ กิจกรรม “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) 3 ภูมิภาค” ตลอดการจัดงานมีเหล่านิสิต นักศึกษา และผู้ประการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หน้าใหม่ เข้าร่วมงาน รวมกว่า 600 คน

สำหรับการดำเนินงานของกองทุนยุวสตาร์ทอัพจะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) โครงการ Startup Thailand League เป็นการพัฒนา บ่มเพาะ การประกวดแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจของนักศึกษาระดับประเทศ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย และ 2) โครงการ

Pre-seed Funding เป็นการสนับสนุนเงินทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจจริง ในรูปแบบเงินอุดหนุนสมทบบางส่วนแบบให้เปล่า ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โปรแกรม คือ

1) INCUBATORS INCENTIVE PROGRAM วงเงินสนับสนุน สูงสุด 1,500,000 บาท

2) UNIVERSITY SEED GRANT PROGRAM วงเงินสนับสนุน สูงสุด 750,000 บาท

และ 3) INNOVATION LABS PROGRAM วงเงินสนับสนุน สูงสุด 500,000 บาท

สำหรับเหล่านิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่สนใจเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ FACEBOOK : Youth Startup Fund หรือที่เว็บไซต์ https://nia.or.th โทร 02-017 5555 ต่อ 410 (สุทธิรักษ์)

#NIA #Innovation #StartupThailand #Tedfund #YSF


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ