อว. หนุน “ยุวชนสร้างชาติ” นำพลังเยาวชนไทยขับเคลื่อนประเทศสู่ศตวรรษที่ 21

ข่าวทั่วไป 27 มกราคม พ.ศ. 2563 17:04 น. —ThaiPR.net

อว. หนุน “ยุวชนสร้างชาติ” นำพลังเยาวชนไทยขับเคลื่อนประเทศสู่ศตวรรษที่ 21

"ยุวชนสร้างชาติ" เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษานำความรู้ความสามารถออกไปพัฒนาชุมชน สร้างประสบการณ์อาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเอง และชุมชนแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ก่อให้เกิดอาชีพใหม่ เป็นที่สร้างคุณค่าใหม่ (Value Creation) ให้แก่ระบบเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศช่วยให้ประเทศไทยก้าวพ้นกับดักประเทศกำลังพัฒนา

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าหารือร่วมกับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี โดยหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการ "ยุวชนสร้างชาติ" ซึ่งประกอบด้วยโครงการยุวชนอาสา โครงการบัณฑิตอาสา และโครงการยุวชน Start up ชูแนวคิดปฎิรูปการเรียนรู้สร้างประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนโดยใช้นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำชุมชม ซึ่งนับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นโครงการสำคัญในการปฎิรูปประเทศไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยการใช้พลังเยาวชนเป็นกุญแจหลักในการขับเคลื่อนประเทศ พร้อมทั้งปฏิรูประบบการเรียนรู้สร้างประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนเพื่อเติมเต็มศักยภาพของคนไทยให้สามารถเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและความรู้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน


แท็ก นวัตกรรม  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ