พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการจัดการด้านอาชีวศึกษา

ข่าวทั่วไป Tuesday January 28, 2020 08:49 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--28 ม.ค.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาและความร่วมมือ (กรอ.อศ.) เป็นประธาน และสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการจัดการด้านอาชีวศึกษา ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคบางแสน โดยนายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน กับ บริษัท เอไอยู เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด โดยนายจงสวัสดิ์ เลิศธนสาร ประธาน บริษัท เอไอยู เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรี บริษัท เอไอยู เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด และ โรงเรียนสอนภาษา ออล อีส ยูนิเวอร์ส ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมวอนนภา วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน เป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคบางแสน ได้มุ่งเน้นในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม New S-curve สอดคล้องกับ บริษัท เอไอยู เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด ที่เป็นผู้จัดทำโครงการพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน ในหลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุในระบบญี่ปุ่น จึงได้มีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกันในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี ให้สอดคล้องและรองรับความต้องการของสถานประกอบการและท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีความรู้ทันต่อความก้าวหน้าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี รวมไปถึงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้บุคลากรที่เชี่ยวชาญในสาขาการบริบาลผู้สูงอายุร่วมกันเพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนในสาขาอาชีพดังกล่าวให้มีคุณภาพสอดรับกับความต้องการกำลังคนในอนาคต

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ