ภาพข่าวสร้างพื้นที่กลาง-รวมคลังข้อมูลร่วมเดินหน้าพัฒนาเจ้าพระยา 20 ปี

ข่าวทั่วไป 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 16:34 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: สร้างพื้นที่กลาง-รวมคลังข้อมูลร่วมเดินหน้าพัฒนาเจ้าพระยา 20 ปี

เมื่อวันที่ 30 ม.ค.นี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาผู้เชี่ยวชาญและการรับฟังความคิดเห็น การศึกษา "โครงการการพัฒนาเจ้าพระยาเดลต้า 2040"ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมแผนงานการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญ การหาแนวทางขับเคลื่อนโครงการเจ้าพระยาเดลต้า 2040 กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างพื้นที่กลางรวมคลังข้อมูลเพื่อการพัฒนาเจ้าพระยาร่วมกัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะ อาทิ นายบรรจง พรมจันทร์ ผอ.สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูฯกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ดร.สุรศักดิ์ ทวีศิลป์ รศ.ดร.สุจริต คูณธนกูลวงศ์ จุฬาฯ รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย นายปิยะเนตร เขตสมุทร นายประเชิญ คนเทศ น.ส.สมพร เพ็งค่ำและน.ส.วิภาวี คุณาวิชยานนท์.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ