กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดการเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”

ข่าวทั่วไป Wednesday February 5, 2020 16:34 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--5 ก.พ.--กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของมารยาทไทย และมารยาทในสังคม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการตระหนักรู้ ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จึงได้จัดการประกวดการเขียนเรื่องสั้น หัวข้อ "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม" ซึ่งการประกวดในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓ หรือเทียบเท่า) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา) โดยการประกวดจะใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ ผู้เข้าประกวดแต่ละระดับ สามารถส่งผลงานได้คนละ ๑ เรื่อง และเพียงระดับเดียวเท่านั้น ซึ่งเนื้อหาของเรื่องสั้นต้องสื่อถึงมารยาทที่ดีในสังคมไทย ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ครอบครัว การอยู่ร่วมกันในชุมชน องค์ และสังคม หรือย่างใดอย่างหนึ่ง โดยต้องเป็นการเขียนขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น ซึ่งระหว่างการประกวดห้ามส่งผลงานให้สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เด็ดขาด โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวดเพื่อส่งเสริมและตระหนักถึงความสำคัญของมารยาทไทยและมารยาทในสังคม ชิงทุนการศึกษารวม ๗๕,๐๐๐ บาท พร้อมรับโล่เกียรติยศ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.culture.go.th หรือโทร ๐๒ ๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๔๔๐๖-๗ และ ๔๒๑๔ และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ www.facebook.com/DCP.culture/

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ