อพวช. ร่วมกับ มจธ. จัดนิทรรศการ “นิโคลา เทสลา ยอดนักประดิษฐ์ ผู้คิดเปลี่ยนโลก” ขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษา

ข่าวทั่วไป Thursday February 13, 2020 13:26 —ThaiPR.net

อพวช. ร่วมกับ มจธ. จัดนิทรรศการ “นิโคลา เทสลา ยอดนักประดิษฐ์ ผู้คิดเปลี่ยนโลก” ขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษา

กรุงเทพฯ--13 ก.พ.--องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำนิทรรศการ "นิโคลเทสลา ยอดนักประดิษฐ์ ผู้คิดเปลี่ยนโลก" ไปจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หวังขยายโอกาสการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนในระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของนักประดิษฐ์ มุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะความคิดอย่างเป็นระบบ และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับเยาวชนในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่วันนี้ – พ.ค. 63 ณ Science Learning Space (SLS) คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.
ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า "องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทยด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบ Edutainment & Interactive ที่ทันสมัย ในนามของ อพวช. รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ให้ความสนใจนิทรรศการ "นิโคลเทสลา ยอดนักประดิษฐ์ ผู้คิดเปลี่ยนโลก" และทราบมาว่านิทรรศการฯ นี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาของ คณะวิทยาศาสตร์ โดยจัดให้มีแนวทางการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ที่เรียกว่า STEM Education อีกด้วย ทั้งนี้ อพวช. ยินดีให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดแสดงนิทรรศการฯ และขอชื่นชมคณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนการสอนในสายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการได้เห็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ"
ภายในนิทรรศการฯ ทุกท่านจะได้สัมผัสชีวิตและผลงานอันน่าทึ่งของ นิโคลเทสลา นักประดิษฐ์ที่มีแนวคิดก้าวล้ำเกินยุค ตื่นตาไปกับผลงานที่สร้างคุณูปการอย่างคณานับต่อโลกใบนี้ พบกับ ขดลวดเทสลา ที่สามารถสร้างไฟฟ้าแรงสูงกว่าหมื่นโวลต์ พร้อมทั้งผลงานแนวคิดสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่ยังรอคอยการต่อยอดเรื่องราวของอัจฉริยะผู้นี้ หากใครได้มาเที่ยวชมอาจปลุกวิญญาณ นักประดิษฐ์ เกิดพลังความคิดสร้างสรรค์ ที่ทำให้เกิดนวัตกรรมชนิดใหม่ที่โลกของเรากำลังมองหาอยู่ก็เป็นได้
สำหรับผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ "นิโคลเทสลา ยอดนักประดิษฐ์ ผู้คิดเปลี่ยนโลก" สามารถไปชมกันได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ Science Learning Space (SLS) คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ – พ.ค. 63 เวลา 08.30 – 18.00 น. เปิดบริการทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ