โครงการชิมลางสถาปัตย์ ครั้งที่ 23

ข่าวทั่วไป Monday February 17, 2020 17:08 —ThaiPR.net

โครงการชิมลางสถาปัตย์ ครั้งที่ 23

กรุงเทพฯ--17 ก.พ.--คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่สนใจสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 23 เพื่อเปิดโอกาสได้สัมผัสแนวทางการศึกษาทางด้านสถาปัตยกรรม และเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2563 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าสมัครเข้าโครงการ 3,000 บาท รวมค่าอาหารและอุปกรณ์การเรียน พร้อมทัศนศึกษานอกสถานที่ (ค่ายไป-กลับ)

หมดเขตรับสมัครวันที่ 23 มีนาคม 2563
ดาวโหลดใบสมัคร
- http://www.arc.cmu.ac.th/facmu_news/doc/7434.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พี่อู๋)
- โทร 053-942813
- โทรสาร 053-221448
- e-mail : facmu17@gmail.com
- facebook : ชิมลางสถาปัตย์
- website : www.arc.cmu.ac.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ