ภาพข่าวกทปส. ลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี หนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศเพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง ณ ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ข่าวทั่วไป Tuesday February 18, 2020 11:33 —ThaiPR.net

ภาพข่าว: กทปส. ลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี หนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศเพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง ณ ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--กทปส.

กทปส. ลดความเลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี หนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศเพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง ณ ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
นายนิพนธ์ จงวิชิต ผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ (ยืนที่2จากซ้าย) และ นายรังสฤษฏ์ คุณชัยมัง หัวหน้าโครงการและประธานมูลนิธิวิสาหกิจพลังงานชุมชน เข้าร่วมลงพื้นที่โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศเพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง ณ ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก กทปส. โดยโครงการดังกล่าว ต้องการที่จะส่งเสริมการเข้าถึงการบริการและการใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ดอยโอกาศบนพื้นที่สูงผ่านศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อสังคม เพื่อให้กลุ่มชาวเขาสามารถพึ่งพาตนเองและมุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือและกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสอดรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ