เอสโซ่ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาชาติ พร้อมมอบทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จาก”กองทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี”

ข่าวทั่วไป Tuesday February 18, 2020 15:12 —ThaiPR.net

เอสโซ่ส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาชาติ พร้อมมอบทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จาก”กองทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี”

กรุงเทพฯ--18 ก.พ.--เอ็กซอนโมบิล

เอสโซ่ มอบทุนการศึกษาจำนวน 30 ทุน มูลค่ารวม 600,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน (STEM Education) จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ โดยมี ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย (ที่ 3 คณะผู้บริหารแถวบนจากขวา) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช (ที่ 4 คณะผู้บริหารแถวบนจากขวา) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธี
ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย เผยว่า "เราให้ความสำคัญต่อการศึกษาซึ่งถือเป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศในอนาคต นับเป็นเวลาถึง 38 ปีแล้ว ที่เอสโซ่ ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อมอบทุนการศึกษาซึ่งต่อยอดมาจากกองทุนเอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี จนถึงปัจจุบัน นับเป็นจำนวนถึง 2,100 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 16 ล้านบาท ให้กับนิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน (STEM Education) เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าให้กับสังคมไทยในอนาคต"
ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ได้กล่าวคำขอบคุณโดยมีใจความสำคัญว่า "บริษัท เอสโซ่ฯ ได้บริจาคทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบัน ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป บริษัทเอสโซ่ฯ นับเป็นตัวอย่างที่ดีของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนส่งเสริมการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นการอำนวยประโยชน์ด้านทุนทรัพย์ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป"

จากภาพ: พิธีมอบทุนการศึกษาจัดขึ้นที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ (ผู้บริหารแถวยืน ซ้าย-ขวา)
- นาง นวรัตน์ วัชรากร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
- นาย ยุทธนา เอื้ออัมพร ที่ปรึกษาชุมชนสัมพันธ์ บริษัทเอ็กซอนโมบิล จำกัด
- ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)
- นายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)
- นาง จิราภา ดวงดี เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นาย ปวเรศ ชมเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พร้อมนิสิตนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ