ก.เกษตรฯ คกก.ความร่วมมือกระทรวงเกษตรฯ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ข่าวทั่วไป Wednesday February 19, 2020 16:27 —ThaiPR.net

ก.เกษตรฯ คกก.ความร่วมมือกระทรวงเกษตรฯ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ--19 ก.พ.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก.เกษตรฯ ตั้ง คกก.ความร่วมมือกระทรวงเกษตรฯ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง พร้อมพิจารณาเห็นชอบแผนส่งเสริมการผลิตหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดฝักอ่อน พื้นที่นำร่อง จ.กาญจนบุรี แผนส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทอง จ.สุราษฎร์ธานี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง ซึ่งในที่ประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาเห็นชอบแผนส่งเสริมการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง และข้าวโพดฝักอ่อน พื้นที่นำร่องจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดฝักอ่อนเป็นพืชทางเลือกที่มีมูลค่าสูง สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตรของประเทศ อีกทั้งยังเป็นพืชที่มีศักยภาพในการผลิตและเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถผลิตได้ตลอดทั้งปี ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดฝักอ่อนที่สำคัญ จึงสมควรส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดนำร่อง นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบแผนส่งเสริมการผลิตกล้วยหอมทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากกล้วยหอมทองเป็นสินค้าที่ตลาดมีความต้องการ โดยในปี 2558 – 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่ให้ผล และผลผลิตของกล้วยหอมทองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.07 15.75 และ 15.74 ต่อปี ตามลำดับ อีกทั้งมีภาคเอกชนมีความต้องการซื้อกล้วยหอมทองจำนวนหลายตัน เพื่อวางขายตามร้านสะดวกซื้อและส่งออกไปต่างประเทศ "อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดและเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด จัดทำแผนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม อีกทั้งให้บูรณาการการทำงานร่วมกับหอการค้าจังหวัดในการจัดทำรายชื่อผลผลิตด้านการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้และเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อพิจารณาแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรต่อไป นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่นำร่องด้วย" นายธนา กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ