ภาพข่าววว./จังหวัดเพชรบูรณ์/พันธมิตรภาครัฐ เอกชน ร่วมหารือการดำเนินงานวิจัย ขับเคลื่อนโครงการ Thai Cosmetopoeia

ข่าวทั่วไป Tuesday February 25, 2020 17:11 —ThaiPR.net

ภาพข่าว: วว./จังหวัดเพชรบูรณ์/พันธมิตรภาครัฐ เอกชน ร่วมหารือการดำเนินงานวิจัย ขับเคลื่อนโครงการ Thai Cosmetopoeia

กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชุมหารือร่วมกับ นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ นายดุสิต จันทรกานต์ อุตสาหกรรมเพชรบูรณ์ ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีราชภัฎเพชรบูรณ์และ นพ.พงศ์ธร ลิ้มทองไพศาล ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ nature bright ในกรอบการดำเนินโครงการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง วว.และหน่วยงานในจังหวัด พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตอัตลักษณ์ ภายใต้โครงการ Thai Cosmetopoeia ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์ (เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2563 @ จ.เพชรบูรณ์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ