กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กกพ. เดินหน้าจัดกิจกรรม Focus Group สื่อมวลชนต่อเนื่องในภาคอีสาน และภาคใต้ดันบทบาทสื่อเป็นต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง เตรียมตั้งเครือข่ายสื่อมวลชนฯ

ข่าวทั่วไป Wednesday February 26, 2020 16:13 —ThaiPR.net

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า กกพ. เดินหน้าจัดกิจกรรม Focus Group สื่อมวลชนต่อเนื่องในภาคอีสาน และภาคใต้ดันบทบาทสื่อเป็นต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง เตรียมตั้งเครือข่ายสื่อมวลชนฯ

กรุงเทพฯ--26 ก.พ.--กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สนับสนุนโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ดันบทบาทสื่อมวลชนเป็นต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า เดินหน้าจัดกิจกรรม Focus Group ปี ๒๕๖๓ ร่วมรับฟังรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมสื่อมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความพร้อมในการจัดตั้ง "เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า" ในอนาคต
นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า กล่าวว่า โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗(๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการสำรวจและค้นหาองค์กรสื่อและสื่อมวลชนที่ใส่ใจเรื่องพลังงานสะอาด เพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และขยะ สร้างการมีส่วนร่วม รณรงค์และขยายผลให้ประชาชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และขยะ
โครงการฯ มีเป้าหมายในการจัดประชุมในลักษณะ Focus Group ทั้งหมด ๖ ครั้ง ครอบคลุมเนื้อหา เรื่องสถานการณ์ทั่วไปเรื่องพลังงานของประเทศไทย สถานการณ์การใช้ไฟฟ้าและแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ทิศทางและแนวโน้มการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานจากขยะ และบทบาทสื่อมวลชนไทยกับการสร้างการรับรู้ของประชาชนและสังคมในเรื่องการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานขยะ เพื่อสร้างความพร้อมในการจัดตั้ง "เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า" ในอนาคต
โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ ๑ จัดขึ้นที่โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีสื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๒๕ ราย ทั้งจากสื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ และครั้งที่ ๒ จัดขึ้นที่โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีสื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๒๒ ราย
สำหรับในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางโครงการฯ จะดำเนินการจัดประชุมในลักษณะ Focus group จำนวน ๔ ครั้ง ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรม Focus Group ไปแล้ว ๓ ครั้ง คือครั้งที่ ๓ จัดขึ้นที่โรมแรมเบย์ ศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ มีสื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ ราย และครั้งที่ ๔ จัดขึ้นที่โรงแรมไอยราแกรนด์พาเลซ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ มีสื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ ราย และครั้งที่ ๕ จัดขึ้นที่โรงแรมรีเจ้นท์พาเลซ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีสื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๒๒ ราย
ทั้งนี้ทางโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าจะดำเนินการจัดประชุมอีก ๑ ครั้ง คือครั้งที่ ๖ จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประกายทอง โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา ซึ่งการจัดกิจกรรม Focus Group จะนำไปสู่การสร้าง "เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า" ในอนาคต จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Focus Group โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณศิริรัตน์ ตรีวิมล เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๑๕-๑๔๘๒ , อีเมล์ : phungbee9@gmail.com


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ